- Vi kan ikke drive transport raskere enn det infrastrukturen tillater, understreker Geir A. Mo. Foto: Per Dagfinn Wolden

Travel laks er trafikkfarlig

- Ingenting er så trafikkfarlig som travel fisk til markedet.
Det sier adm. direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).
 

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Han har sett seg lei på at sjømatnæringen stadig tar til ordet for mer effektiv og rimeligere sjømattransport og vil drepe frasen med at ingenting har det så travelt som en fersk laks.

NLF-sjefen var en av innlederne på konferansen, Nordnorsk sjømattransport 2018 i Narvik denne uken.

- Makter vi transportutfordringene? – Er vi i stand til å håndtere vekst og øke verdiskapingen? Var spørsmål konferanseansvarlig og daglig leder Stig Nerdal i Transportutvikling stilte.

- Vi kan ikke drive transport raskere enn det infrastrukturen tillater uten at det setter trafikksikkerheten i fare, fremhevet blant annet Geir A. Mo på konferansen.

Uttalelsen var adressert til sjømatnæringen om å ta større ansvar for trygg transport.

Mo er opptatt av det felles ansvar med å sørge for at det stadig økende behovet for frakt av norsk sjømat foregår på forsvarlig vis av trente sjåfører. Og at sikkerhet alltid settes først.

Han understreker også at sikkerhet koster, noe næringen må betale for.

Stort potensial

Generalsekretær i Norges Fiskarlag, Jan Birger Jørgensen, mener det må satses på vei og bane og viste til det enorme vekstpotensialet for norsk sjømatnæring.

Laks og hvitfisk har samlet et potensial til en eksportverdi på 550 milliarder kroner i 2050, ifølge Veritas. I 2017 var eksportverdien rundt 94 milliarder kroner.

Nordlaks Oppdrett sendte mer enn 13.500 vogntog inn og ut av slakteriet i 2017. Halvparten av laksen går med lastebiler til Narvik og videre med tog til markedene.

– Fremtiden er en transportkombinasjon på vei og bane, sa Nordlaks-sjefen på Narvik-konferansen.

Han ivrer også etter å få tilbake flyfrakt, lik den man hadde til Tokyo over Evenes på 1990-tallet.

For Nordlaks er ikke Oslo et alternativ når det gjelder flyfrakt ut til markedene. Helsinki er lokasjonen.

Med laks i buken

Ifølge Avinors direktør for godsutvikling, Martin Langaas, er fraktkapasitet i buken på passasjerfly framtida, fordi tilgangen på fraktfly reduseres globalt som følge av at kostnadene er for høye.

Han mener store fraktfly med laks fra Evenes til Tokyo ikke er hva regionen bør satse på, selv om det var en realitet på 1990-tallet med gamle russiske fly.

– Fra et kostnads- og risikoperspektiv vil også frakt i kombinasjon med passasjerfly være å foretrekke. Allerede i dag har Nord-Norge tilgang på over 40.000 tonn årlig kapasitet med Norwegian, Widerøe og SAS som ingen benytter fordi de ikke er villige til å betale hva det koster. Dette er løsninger som er tilgjengelig i morgen og som gir rask tilgang til hele verdensmarkedet gjennom deres eksisterende globale nettverk ut av Evenes. På større oversjøiske ruter ligger kapasiteten på 12 tonn, pluss, sier Langaas.

Langaas sier han forstår de som mener at fisken skal fraktes direkte ut til Asia og USA fra Nord-Norge og Vestlandet, istedenfor å sendes til Oslo med vogntog for deretter å flys ut.

– Men flyfrakt fra Evenes vil kreve en betydelig høyere betalingsvillighet fra markedet, understreket Langaas på Narvik-konferansen.

- Det handler blant annet om dagens krav til rullebane, krav til infrastruktur og handelsbalansen for flyfrakt mellom Asia og Europa. Om store transportfly med tilfredsstillende rekkevidde skal ta av, må de ha en rullebane som er opp mot 3400 meter lang, fordi et slikt fly fullastet kan veie opp mot 450 tonn. En annen utfordring er manglende trafikkrettigheter gjennom Sibirkorridoren, som utfordrer Evenes sin geografiske nærhet til Asia.

Langaas understreker at han ikke er negativ til laksetransport fra Evenes, men at det er eksportørene som må ansvarliggjøres for å få dette til.

- Flyfrakt fra Evenes vil kreve en betydelig høyere betalingsvillighet fra markedet, enn hva de er villige til å betale i dag, understreket Langaas.

Trenger veisatsing

Jonny Finstad, tidligere ordføreren i Vestvågøy, og medlem av Stortingets transport- og kommunikasjonskomite fokuserte på det stadig økende transportbehovet for sjømat.

Han viste til blant annet viktigheten av ny Hålogalandsveg som er bevilget 8,4 milliarder kroner i ny Nasjonal transportplan. Hålogalandsvegen vil reduserer reisetida mellom Sortland og Harstad/Evenes med 45 minutter, og vil bidra til raskere transport for sjømat. Oppstart er satt til 2021.

Ifølge Finstad er bevilgningene fra statlig hold til veier tredoblet på de siste sju årene, til vel tre milliarder kroner i 2017. Til sammenligning ble det bevilget cirka 1,1 milliarder kroner i 2010. 

Powered by Labrador CMS