LØFT: Liebherr-krana løfter her det ene av de to bruelementene som havnet i Lågen i flommen etter uværet Hans tidligere i år. Det andre skal også løftes opp denne uken.

Her løftes broen på land

Kjempekrana Liebherr LR11350 er satt i arbeid i Ringebu i Gudbrandsdalen.

Publisert

Det første av to havarerte bruelementer på Randklev bru i Ringebu ble løftet på land i dag. Det er et viktig steg for igjen å kunne åpne togtrafikken gjennom Gudbrandsdalen. 

Randklev bro sør for Ringebu fikk store skader under ekstremværet «Hans». De store vannmengdene i Gudbrandsdalslågen førte til at et av brufundamentene veltet, og dermed havnet to av bruelementene i elva.

Det måtte en voksen kran til for å få broelementet opp av Lågen.

Løftet ble gjort av en beltegående fagverkskran, Liebherr LR11350 som ble montert opp på elvebredden forrige uke.

– Vi er svært glade for at vi fikk tak i denne krana såpass hurtig. Vi jobber for å kunne åpne denne strekningen så raskt som mulig så vi kan frakte folk og godstrafikk klima- og miljøvennlig med tog gjennom Gudbrandsdalen igjen, sier banedirektør Eivind Bjurstrøm i Bane Nor.

Håper på gjenbruk

Det er planlagt to løft denne uken, begge elementene skal på land. Etter at de plasseres på land, blir de undersøkt for eventuelle skader. 

– Vi gjennomfører ulike målinger og tar også i bruk ultralyd for å lete etter skjulte sprekker og svakheter i stålet. Vi vet at det er noen skader, men vi skal nå avklare om bruelementene kan gjenbrukes, sier banedirektør Eivind Bjurstrøm. 

Tilstanden på broelementene vil være med på å avgjøre hvor fort en permanent løsning for Randklev bro kan være på plass.

– Hvis vi kan gjenbruke broelementene vil vi raskere kunne gjenåpne Dovrebanen for gjennomgående trafikk enn om vi må bygge ei helt ny bru. Gjenbruk er også den beste løsningen i et bærekraftperspektiv, sier Bjurstrøm.

Må bygge nytt fundament

I tillegg til nybygging eller reparasjon av broelementene, må også det veltede fundamentet erstattes.

Det nye fundamentet får en større grunnflate, og er bedre sikret mot erosjon og undergraving. Samtidig har det også vært betydelig erosjon rundt det andre brofundamentet, som også skal utbedres.

– Fundamentet bygges etter dagens tekniske krav, som naturligvis har endret seg siden den opprinnelige broen ble bygget. Før bygging av nytt fundament kan starte, må det ødelagte fundamentene fjernes, samtidig som vi tar hensyn til gjeldende miljøkrav, sier Bjurstrøm.

– Selv om vi nå jobber på høygir for å gjenåpne broen, vil dette arbeidet ta tid. Vi vet foreløpig ikke når det kan skje, men regner med å kunne legge fram en tidsplan før jul. 

Åpner for tog mellom Ringebu og Dombås

Mandag 30. oktober er også gjenåpningsdag for togtrafikk mellom Ringebu og Dombås, etter at ekstremværet «Hans» førte til flere mindre jordras langs strekningen.

– Å få gjennomgående tog på Dovrebanen igjen er svært viktig for å redusere antall vogntog og biler gjennom Gudbrandsdalen. Ett godstog tilsvarer 30 vogntog, og vi jobber på spreng for å kunne tilby reisende og næringsliv miljøvennlig transport igjen på strekningen, sier Bjurstrøm.

Powered by Labrador CMS