Fokus på jernbanegodsets krise

- Husk, John-Ragnar, det står om liv nå for godstransport på jernbane.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Næringspolitisk direktør Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport (NHOLT) er ikke nådig når han tar til orde for jernbanegodsets fremtid.

– Dette skal vi selvsagt ta tak i. Ikke minst den museumsaktige jernbaneterminalen på Alnabru, understreket statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet på Transport og Logistikk på Gardermoen nylig.

Ny tidsalder

Han presiserte at nå skal godstrafikken, pendlerreisende og ny jernbanereform prioriteres.

Statssekretæren snakker om en ny tidsalder for godstransport på jernbane.

- Terminaldriften skal konkurranseutsettes, jernbaneterminalene i både Bergen og Trondheim skal ut av bykjernene, kapasiteten på sporet skal økes betraktelig. Videre satser vi på intermodale havner. I nær fremtid kommer Samferdselsdepartementet med et utspill om terminalstrukturen på Østlandet, sa blant annet Aarset.

Vel og bra

– Vel og bra, sa NHOLTs næringspolitiske direktør, Erling Sæther og presiserte:

- Alnabru fremstår som en jekketralleterminal og manglende infrastruktur har tatt drepen på Dovrebanen som godsbane.

Ragnar Aarset fortalte om en helt ny organisering av jernbanen i Norge. Blant annet skal ansvar for all infrastruktur bli samlet i ett selskap, og et holdingselskap får ansvar for driftsselskapene. Flere strekninger og terminaldrift skal konkurranseutsettes nasjonalt og internasjonalt.

Godskapasiteten skal også økes, blant annet ved å bygge nye terminaler og konkurranseutsette driften av dem.

– Vi har tatt viktige lokaliseringsvalg allerede for Bergen og Trondheim. Det hører ikke noe sted hjemme at godsterminalene skal ligge i bysentrum. Terminalene skal flyttes utenfor de to byene, og i Trondheim skal terminalen ligge sør for byen, sa Aarset.

Politiske mål

Andre tiltak skal også bidra til å overføre mer gods fra vei til bane. Blant annet skal regelverket for godstransport på vei styrkes og følges opp med mer kontroll. Alle vogntog fra utlandet skal kontrolleres grundigere.

Statssekretæren viste til kjensgjerningen at stadig mindre gods blir transportert med tog her i landet, og at stadig mer går med lastebil.

- Det politiske målet er at det i stadig større grad skal brukes klimavennlige tog eller skip. Vi er utålmodige, men det er et slit å få det til. Løsningene må vi imidlertid finne i fellesskap med politikere, Jernbaneverket og godsnæringen, sier Aarset.

Han mener det er nødvendig å gi godstog større prioritet på eksisterende jernbanenett. Det vil gå minst 20 år før ny jernbanelinje er bygd fra Halden i Østfold til Göteborg.

Powered by Labrador CMS