I dag er det rundt 470 000 elektriske lette kjøretøy (person- og varebiler) og rundt 660 elektriske tunge kjøretøy (lastebiler og busser) på norske veier. Foto: Patrik Olsson/Swerock.

- Trenger 1500-2500 hurtigladere til tunge kjøretøy

Et nytt kunnskapsgrunnlag peker på et stort behov for flere hurtigladere både for personbiler og lastebiler.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Statens vegvesen og Miljødirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet laget et kunnskapsgrunnlag om ladeinfrastruktur til elektriske kjøretøy.

– Vårt kunnskapsgrunnlag viser at Norge trenger mellom 6000 og 10 000 flere hurtigladere til lette kjøretøy og 1500-2500 hurtigladere til tunge kjøretøy innen 2030, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og miljødirektør Ellen Hambro i en pressemelding.

Antall elektriske kjøretøy i 2021 og i 2030 dersom salgsmålene i Nasjonal transportplan (NTP) nås. Figur: Statens vegvesen og Miljødirektoratet.

Mindre el-lastebiler har vært på veiene i noen år og større el-lastebiler er på vei inn i markedet. Til høsten kan det rulle 44 tonns-lastebiler med en batteripakke på 540 kWt (=rekkevidde på inntil 380 kilometer) på norske veier, og Asko har gått til anskaffelse av en lastebil med rekkevidde på opptil 500 kilometer med en batteripakke på 900 kWt.

– Hurtigladeinfrastruktur til el-lastebiler er en forutsetning for å øke salget av disse. For å gjøre det mulig for mindre aktører å elektrifisere lastebilparken, trengs også offentlig tilgjengelig hurtigladeinfrastruktur, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

For å dekke hurtigladebehovet for lastebiler og langdistansebusser anslår Statens vegvesen og Miljødirektoratet at det bør bygges 1500-2500 hurtigladere med høy effekt til 2030.

Det endelige behovet påvirkes både av antall elektriske tunge kjøretøy og om det finnes et bookingsystem for god utnyttelse av hver hurtiglader. Uten booking kan behovet for hurtigladere bli betydelig større, for å sikre god nok tilgjengelighet i sjåførpausene.

Ladeinfrastruktur til busser i kollektivtransport er ikke omfattet av rapporten, siden disse i liten grad trenger offentlig tilgjengelig lading.

I kunnskapsgrunnlaget anslås et behov for 10 000 – 14 000 hurtigladere til person- og varebiler i 2030, altså rundt 7000 flere hurtigladere enn vi har i dag.

Behovet for flere hurtigladere påvirkes av mange faktorer, blant annet:

  • Hvor raskt bilen lades.

  • Hvor stor batteripakken i bilen er.
  • Når og hvor ladebehovet oppstår.
  • Hvor god tilgangen til normallading er.

Halvparten av dagens hurtigladere leverer 50 kW, mens nye hurtigladere bygges med 150 kW. Ladingen vil altså kunne gå tre ganger så raskt på de nye laderne. Samtidig vil ikke alle bilene kunne lade så raskt. Det selges mange biler i dag som ikke kan lade på 150 kW og disse vil fortsatt være på veien i 2030.

Powered by Labrador CMS