Går for fire felts motorvei

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen går for fire felts motorvei fra Kristiansand til Stavanger.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Samferdselsministeren vil bygge ny E39 som en indre korridor mellom Lyngdal og Sandnes. Veien skal ha fire felt og 110-grense.

Departementets innstilling til ny utbygging av E39 ble presentert av statsråden fredag.

- En ny E39 med fire felt og 110 km/t vil endre mentalitet og horisonter for innbyggerne i Agder og Rogaland. En kraftig reduksjon i reisetid mellom Stavanger og Kristiansand vil styrke næringslivsklyngene og knytte regionene tettere sammen. Samtidig vil ny vei sørge for tryggere og sikrere reiser, både på de eksisterende veiene og på den nye veien, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

- Samferdselsdepartementet går inn for to varianter av indre korridor i den videre planleggingen av strekningen E39 Lyngdal vest – Sandnes.

Fra før er det bestemt at veien fra Kristiansand til Lyngdal skal være full motorvei.

Solid planlegging

– Arbeidet med planleggingen har tatt tid da man har gjort store forbedringer i prosjektet underveis. Nå skal vi bygge en langt mer fremtidsrettet vei, men det har også medført en del ekstraarbeid. Jeg mener det er vel anvendt tid i et generasjonsperspektiv, sier Solvik-Olsen.

Veien skal gå som en indre korridor mellom Lyngdal Vest og Sandnes. Målet har vært å redusere ulykker og korte ned kjøretiden mellom Stavanger og Kristiansand. Det har vært vurdert å legge veien lenger ut mot kysten slik at flere jærkommuner kunne vinne på ringvirkninger fra den nye transportåren, men dette har likevel ikke blitt valgt.

– I arbeidet til Statens vegvesen viste det seg likevel at ytre og midtre korridor ville gitt høyere kostnad og samtidig gjort reiseveien mellom Kristiansand og Stavanger lenger. Selv om Jærlinjen har positive effekter for kommunene på Jæren, så forsvarte den ikke ulempene for øvrige trafikanter og skattebetalerne, sier samferdselsministeren.

Powered by Labrador CMS