Avtroppende havnedirektør i Drammen Havn Einar Olsen forteller at havna på se på alternative løsninger for å nærme seg nullutslipp.
Avtroppende havnedirektør i Drammen Havn Einar Olsen forteller at havna på se på alternative løsninger for å nærme seg nullutslipp.

Miljøvennlige biler på fossildrevet transport

-Skal vi få til vårt ambisiøse mål om nullutslipp av fossile drivstoff i havna innen 2030, må vi gjøre en rekke tiltak. Blant dem å ha elbilladere også for transportbiler. Det er noe bilimportørene ønsker, sier Einar Olsen, havnedirektør i Drammen.

Publisert

Olsen uttaler dette til Drammen Tidende.

UECC, United European Car Carriers, har som frakter nybiler til Drammen, har tatt i bruk det første av i alt tre bestilte bilskip drevet på hybrid LNG og batteri. De siste to skipene er planlagt levert rederiet i år. De er verdens mest miljøvennlige bilskip ved levering.

Miljøstrategi

Drammen Havn har allerede gjort flere miljøtiltak. Blant annet gir havna miljørabatt til skip som har mindre utslipp enn dagens krav fra IMO, den internasjonale skipsfartsorganisasjonen. Havna tilbyr landstrøm til skip ved landligge, etter at Enova ga støtte for utbyggingen av landstrømanlegg.

Og – for å bidra videre i utviklingen mot å bli nullutslippshavn, tilbyr Drammen Havn miljørabatt til skip som kan benytte seg av landstrøm. Dette som en oppfordring til rederier om å gjøre investeringer som bidrar til bedre luftkvalitet og reduserte klimagassutslipp.

Med jernbane helt ned i havna, kan containere lastes direkte fra skip til jernbane. Byen unngår dermed ytterligere tungtransport på veiene.

En gulrot

I 2021 var 75 prosent av bilene som ankommet Drammen havn elbiler.

At det daglig fraktes betydelige mengder med elbiler rundt om i landet med fossildreven biltransport, er et skår gleden over å være en miljøvennlig havn, uttrykker Drammen Havn.

Og for også å kunne bistå miljøsatsingen på dette området, skal havna nå bygge ut ladere for el-lastebiler.

Tilbake til Drammens Tidende – avisa forteller sine lesere at en av transportørene på havna, Axess Logistics, har bestilt en elektrisk lastebil. For importørene av elbiler til landets fremste bilhavn etterspør nå mer miljøvennlig transport av elbiler. Selv om en del biler går med tog, så er biltransporten på vei omfattende.

Og videretransporten på vei bør – og må – også bli miljøvennligere.

Kapasiteten sprengt

- Strømkapasiteten for havna er sprengt, derfor skal vi få fire nye høyspentkabler fra Bragernes og ut på Holmen. Men vi må også se på andre løsninger, som grønn hydrogen, sier havnedirektøren.

Konvensjonelle produksjonsmetoder går ut på å utvinne hydrogen ved bruk av fossile brensler. Til grønt hydrogen brukes fornybar kraft i elektrolyseprosessen hvor vann omdannes til hydrogen.

Om lag fire prosent av hydrogenet vi bruker i dag er såkalt grønt hydrogen. Andelen er økende.

Drammen Havn har inngått en samarbeidsavtale med Glitre Energi, for å utrede og satse på nye løsninger. Et eksempel er utbyggingen av ny kai der det legges opp til landstrøm for skip, et annet er planlegging av solceller for de nye parkeringsanleggene og lager- og kontorbygninger som er planlagt.

Hvor stor prislappen for Drammen Havns satsing på nullutslipp vil bli, er usikkert pr. dags dato. I følge nevnte avis er planen er å kunne benytte offentlige støtteordninger i så stor grad som mulig.

Signaler

- Det vil også stilles strengere krav til skipsfarten, men rederiene selv er også offensive. For eksempel er det danske rederiet Maersk svært interesserte i bedre løsninger og har signalisert mer trafikk med moderne nullutslippsskip til Drammen, sier Einar Olsen, til dt.no.

Powered by Labrador CMS