Fikk Innovasjons- og logistikkpris i Østfold: 

Jesper von Zweigbergk, daglig leder I Roadguard AS, ved dekkmålestasjonen på Svinesund.

Automatisk dekkmåling skal holde veiene trygge

SARPSBORG: Roadguard AS stakk av med Logistikk- og Innovasjonsprisen i Østfold onsdag 20. mars. Det spennende startup-selskapet skal blant annet bidra til å holde farlige lastebiler fra norske veier.

Publisert Sist oppdatert
Jesper von Zweigbergk (t.v.) , CEO i Roadguard, mottok Logistikk. og Innovajsonsprisen onsdag 20. mars i Sarpsborg, i regi av IntegrasjonsPartner og Logistikkforeningen Østfold.

Det var en stolt grunnlegger, Jesper von Zweigbergk, som mottok det synlige beviset på konferansen «Porten mot Europa». Prisen er i regi av Logistikkforeningen avd. Østfold og selskapet IntegrasjonsPartner BITS AS.

Roadguard AS har utviklet et sensorsystem som kan måle mønsterdybde på kjøretøy, i fart. Og linken mot Østfold er at den teknologiske løsningen fases inn på grensestasjonen på Svinesund, landets viktigste strategiske flaskehals i forhold til å sjekke at vogntogene som ruller inn over grensen har dekk som er i forskriftsmessig stand.

Idéen til Roadguard, fikk Jesper von Zweigbergk og Christian Wilhelm Stang mens de satt rundt kjøkkenbordet en vinterdag og overhørte nyhetsinnslaget om «dødsfellene» som rullet inn over Svinesund på dårlig skodde dekk.

Begge to har en tung bakgrunn innen finans, og tenkte at det ville være en smal sak å få på plass en løsning med sensorer som kunne gjøre at man slapp å ha tidkrevende manuell kontroll av dekkene som gjør at trafikken hoper seg opp på grensen.

- Er det ikke sånn da, at når man sitter to kompiser rundt et kjøkkenbord og løser «verdensproblemer» så er løsningene alltid så innmari enkle?, humrer von Zweigbergk.

- Når vi begynte å undersøke dette litt nærmere så vi jo at det langt ifra var så enkelt som vi hadde trodd!

Gjennom forskningsdata avdekket duoen imidlertid at det kunne være verdt bryet å gå videre med ideen. I i årene før covid-pandemien var 22.000 dødsfall i trafikken i EU per år, og at så mange som 11 prosent av disse kunne knyttes helt eller delvis til dårlige dekk. De samfunnsmessige konsekvensene er med andre ord enorme, både i form av kroner og øre, men også i form av sorg og menneskelig lidelse.

Tatt godt imot i landets ledende forskningsmiljøer

Gjennom en rekke møter med IFE, Sintef og Statens vegvesen fikk duoen både avdekket at teknologien de foreslo ikke fantes på markedet, og matnyttige tips på veien i forhold til å utvikle et viktig produkt.

Etter hvert kom også både sylskarpe teknologer og investorer på laget slik at en god idé omsider kunne utvikles til et håndfast produkt.

Uten å gå i dybden på det tekniske, har selskapet utviklet en sensorteknologi som graves ned i bakken og som kan måle mønsterdybden til kjøretøyene som ruller over, uten at dekken tar skade eller må kjøre sakte over.

Slik kan kjøretøykontrollørene fra Statens vegvesen luke ut de som det registreres avvik på, noe som bidrar til en langt mer effektiv og målrettet kontroll. Og uten at tungbiltrafikken hoper seg opp. Istedenfor storkontroller som beslaglegger mye tid og ressurser kan etaten ved hjelp av enkle grep få en mer effektiv kontroll året rundt.

Det er dermed en berettiget forventning om at det vil rulle færre dårlig skodde utenlandske vogntog på norske veier med for liten mønsterdybde i dekkene.

Kontrollerer også personbildekk

Løsningen ble riktignok utviklet med tungtrafikken i tankene, men måler naturligvis også mønsterdybden i vanlige personbildekk.

I et års tid har selskapet hatt en sensor på plass hos Statens vegvesen på Ånestad. Resultatene er så gode at man de siste månedene har gått i gang med å installere systemet på Svinesund, som med god grunn kan omtales som den viktigste kontrollposten for mønsterdybde for vogntog.

- Det er fortsatt en teknologi som er under utvikling, men som allerede nå leverer gode resultater og bidrar til økt trafikksikkerhet, forteller von Zweigbergk.

Vil bygge seg opp i Norge før de satser internasjonalt

Han er klar på at det viktigste for selskapet nå er å «skynde seg langsomt» og kvalitetssikre teknologien og samarbeidet med Statens vegvesen, men bekrefter at selskapet på sikt ser et større internasjonalt marked for denne teknologien. Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, har vært en del av styret i selskapet siden januar 2022. Hans kontaktnettverk, og «stamp of approval» kan fort åpne dører også utenfor landets grenser.

- Innen det feltet der vi jobber nå er vi en «first mover», med en verdensledende teknologi. Og da er det naturlig at vi også på sikt har ambisjoner om å vokse ut av Norge. Da er det naturlig å starte med Sverige og Europa, forteller han til Logistikk Inside.

- Teknologien vår er jo ikke bare viktig for å avdekke dårlig mønsterdybde under snøforhold, dårlig mønsterdybde er et minst like stort problem under regnvær. Sånn sett har vår løsning i praksis et globalt nedslagsfelt. Det er ingen grunn til at de ikke skulle hatt denne type teknologi i England, USA og Canada, sier han, og påpeker at dårlige dekk er en av de viktigste bidragsyterne til dyster ulykkesstatistikk langs veien, både i Norge og globalt.

- Men man blir ikke en «internasjonal hit» uten å gjøre jobben fullt ut på hjemmebane, så for øyeblikket så er det norske veier og samarbeidet vårt med Statens vegvesen som står i fokus, konstaterer han, glad for at Logistikkforeningen i Østfold anerkjenner det viktige arbeidet bedriften og Statens vegvesen gjør for å sikre for trygge norske veier.

I tillegg til SVVs overvåkningsformål ønsker Roadguard å distribuere dataen kontinuerlig til sluttbrukerne selv (eller deres servicepartnere), slik at datainformasjonen som samles inn kommer til nytte for den private bilisten.

- Å ha informasjon om dekkslitasje handler om langt mer enn å være et verktøy for å dele ut trafikkbøter, påpeker von Zweigbergk.

- Vi ser også stor interesse blant ulike kommersielle transportaktører. Først og fremst alle aktører som har egne flåter eller gjennom underleverandører. Å inkludere data om dekkstatus i deres flåtestyringssystem vil være en betydelig effektivisering av deres flåtehåndtering, avrunder han.

Powered by Labrador CMS