Göteborg Hamn er Skandinavias største.

Fortsatt stort transportbehov

Fraktvolumene fortsetter å vokse i Gøteborgs havn. På containersiden økte volumene med 16 prosent i løpet av tredje kvartal – til tross for fortsatte forstyrrelser i globale godsstrømmer på grunn av Covid-19 og pandemiens ulike påvirkninger verden over.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Göteborgs Hamn AB forteller i en pressemelding at etterspørselen etter transport fortsatt er høy i logistikksystemet. Etter hvert som pandemien flater ut, gjenstår det et stort etterslep i mange av de store havnene rundt om i verden. Men en titt på Gøteborgs havns lastevolumer isolert viser få spor av globale forstyrrelser.

- Vi har fortsatt veldig gode tall, men bak dem ligger mye hardt arbeid fra mange ulike aktører i og rundt havnen. Vi jobber hardt for å holde godsstrømmene i gang til tross for de globale forstyrrelsene vi må håndtere, sier Elvir Dzanic, administrerende direktør i Göteborgs Hamn AB.

Satt inn ekstra ressurser

Containerterminalen, som drives av APM Terminals, håndterer det meste av havnens containere. Der er det opprettholdt høy produktivitet og satt inn ekstra ressurser, for å kunne motta ekstra anløp samt forsinkede fartøy. Disse har kunnet omsettes raskt grunnet fleksible servicetider.

I Gøteborg havn er balansen mellom importerte og eksporterte containere nesten 50-50. Balansen gjør at en importcontainer som tømmes raskt, kan lastes med eksportvarer og omvendt, påpekes det i pressemeldingen.

- Det betyr at den globale containermangelen ikke har samme effekt i Gøteborg, som i mange andre havner. Det er også en viktig faktor, for at vi også tok markedsandeler i løpet av året. Dette på bekostning av svenske havner, som primært er import- eller eksportorienterte, sier Elvir Dzanic.

Alle piler peker opp

I Gøteborg havn vokste både nærskipsfart og oversjøisk containertrafikk. Økningen i nærskipsfart var mest markant med en økning på 23 prosent i løpet av årets tredje kvartal.

Havnens intraeuropeiske RoRo-trafikk, som tar rullende gods til og fra Storbritannia, Danmark, Tyskland og de sentraleuropeiske knutepunktene Gent og Zeebrügge i Belgia, økte med totalt ni prosent i løpet av årets tredje kvartal. Alle markeder viser en positiv utvikling.

Reduserer sjåførmangel

Gøteborgs havn er en av få havner i verden hvor størstedelen av innlandstransporten foregår med jernbane. Det er en miljøvennlig måte å frakte varer på land, men også effektiv og pålitelig – spesielt i lys av dagens mangel på lastebilsjåfører i Sverige og EU, opplyser pressemeldingen.

I Gøteborg Havn økte containertransporten på jernbane med tolv prosent i løpet av årets tredje kvartal, noe som betyr en besparelse på cirka 10.000 lastebiltransporter. Økningen skyldes blant annet økt trafikk og ekstratog i eksisterende system, samtidig som det er kommet helt nye destinasjoner.

Powered by Labrador CMS