Frier Vest industriområde skal blant annet huse den nye containerhavna til Grenland Havn.
Frier Vest industriområde skal blant annet huse den nye containerhavna til Grenland Havn.

Containertrafikk flyttes fra Brevik

Grenland Havn flytter all LoLo-containertrafikk til Frier Vest så fort havneterminalen der står ferdig. Etter planen skjer det i 2024.

Publisert

Moderne Transport skrev nylig at støyproblematikk rundt Breviksterminalen i Grenland har vært noe som har dukket opp med jevne mellomrom de siste 20 år. Da lokal industri valgte å bruke terminalen til all sin containerfrakt, økte både aktiviteten på terminalen, volumene – og naboklagene.

Åpner for vekst

LoLo er forkortelsen for Lift On-Lift Off – med andre ord – den delen av containervolumet som løftes av og på skip med kran.

- Vi har som mål at vi kan flytte denne delen av containertrafikken til Frier Vest i 2024. Vi har hatt en formidabel økning i containertrafikken det siste halvannet året, og vi forventer en fortsatt økning. Ved å flytte LoLo-delen av trafikken til Frie Vest, åpner vi for fortsatt vekst i Grenland Havn, både med tanke på LoLo- og RoRo-trafikken. Det vil åpne muligheten for vekst i RoRo-trafikken i Brevik, sier havnedirektør Torben Jepsen til Porsgrunn Dagblad.

Mindre støy

Støykilden ved Breviksterminalen er hovedsakelig LoLo-trafikken. Når den flyttes blir det mindre støy på Breviksterminalen, opplyser Grenland Havn.

Flyttingen av deler av containertrafikken fra Brevik til Frier Vest, er «en helt naturlig utvikling» av Grenland Havns virksomhet, påpekes det.

- Vi må ta høyde for framtidig vekst på alle områder, og vi skal helt klart fortsatt drive effektivt. Vi vokser ut av Breviksterminalen en gang i overskuelig framtid. Å flytte LoLo-containerne er et skritt vi tar for å være forberedt på dette, sier havnedirektøren.

Nærhet

Avstanden mellom Yara på Herøya og kommende Frier Vest havneterminal, er kort. Der vil det autonome containerskipet «Yara Birkeland» enkelt gå over Frierfjorden.

- Det blir også veldig nært til Inovyn og Ineos og deres produksjon. Deler av den skipes ut av området på containere. Med containerhavn rett ved siden av, fjerner vi denne trafikken i sin helhet fra veien. Den kan bare dras fra fabrikken til kaiområdet like ved, forteller Torben Jepsen til PD.

RoRo og CO2

Det betyr dog ikke at Breviksterminalen blir lagt øde. Det vil fortsatt være godstrafikk der. RoRo-skipene som har containere, som trekkes av og på skipene, skal fortsatt anløpe Breviksterminalen. Kort vei til E18 og jernbanesporet på terminalen gjør terminalen viktig.

Nærmeste nabo, Norcem, bygger en CO₂-fangstpilot. Ved igangstart, estimert til sommeren 2024, vil flytende CO₂-gass skipes med tankskip ut fra Breviksterminalen.

Powered by Labrador CMS