Malmö som lakse-knutepunkt

Allerede 1. juli neste år kan Malmö være det nye knutepunkt for effektiv transport av nordnorsk fisk ut i Europa.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Vi har hatt konstruktive samtaler med Green Cargo som er positive til å trekke norsk laks på skinner til den sørsvenske byen, forteller adm. direktør Stig Winther i Pole Position Logistics til Mtlogistikk.

Sørgående tog gjør et stopp i Kiruna for å laste opp fisk fra Nord-Troms og Finnmark.

Et konkurranseløft

– Dette vil gi nordnorsk sjømatnæring et betydelig konkurranseløft. Markedet oppnår også gode effekter med nærheten til europeiske flyplasser, og med gode frekvenser både øst- og vestover, sier Winther.

Et laksetog to ganger ukentlig tur/retur mellom Narvik og Malmø håper Winther vil være en realitet om et halvt års tid. 29 timer vil det ta å frakte nordnorsk fisk på skinner til Sør-Sverige.

– Fisken transporteres direkte til noen av de største fiskemarkedene i Europa uten forsinkende og fordyrende mellomledd, sier Winther til avisen Fremover.

I dag går togene fra Narvik til Alnabru og Gardermoen før den sendes videre ut.

- Ved å sende fisken direkte til markedene i Europa sparer vi minst ett døgn. Jo ferskere fisken er, jo mer konkurransedyktig og verdifull er den, sier Winther.

Schenker sender 200.000 tonn laks årlig med Ofotbanen fra Narvik, gjennom Sverige til Oslo.

Med to tog i døgnet forventes et årlig volum på rundt 70.000 tonn fisk, utenom dagens NRE- og ARE-tog.

Avhengig av returfrakt

Futurum og Narvik kommune delfinansierer SINTEF Nord og Pole Positions arbeid med nye fisketransporter gjennom Utviklingsprogram Narvik.

Lønnsomme fisketog er imidlertid avhengig av returfrakt for å bli lønnsomme.

– Det skal vi få til uten å gå de eksisterende togene til og fra Narvik i næringen. Her skal vi utnytte det svenske transportbehovet. Vi skal laste på svensk gods nordover, og laste av etter hvert. At det går tomme vogner den siste delen av strekningen til Narvik, vil ikke være avgjørende for lønnsomheten i prosjektet, sier Jørn Eldby i SINTEF Nord.

– Malmø er et perfekt sted for landing av norsk laks, forteller Winther og fortsetter:

- Her kan laksen omlastes til bil, på ferge til Polen/Tyskland, eller andre togforbindelser videre nedover i Europa, forteller Winther som tror på 1. juli 2019 som realistisk oppstartsdato.

– Med Malmö som knutepunkt

Han er tilbake etter en rundtur til ulike mulige terminaler i Sverige, Danmark og Tyskland. Konklusjonen er klar. Det er med Malmö som knutepunkt at den nordnorske oppdrettsfisken vil få best og flest muligheter til å nå raskest frem til kunde, enten det er importør, grossist eller større videreforedlingsindustri.

Åpner nye markeder

– Vi ser helt klart for oss at den nye togforbindelsen vil åpne helt nye markeder.

– Den totale nordnorske oppdrettsproduksjonen nord for Bodø er på om lag 300.000 tonn, så det betyr at det er et betydelig volum som i dag ikke går via tog, men som fraktes med trailere.

– I tillegg kommer en ikke ubetydelig produksjon av hvitfisk og sild og makrell (pelagisk), som tidvis i dag kjøres med bil ned til markedet i Europa. Når man da også forventer en produksjonsvekst i Nord-Norge de kommende årene, ser vel bildet rimelig greit ut.

– Vi vil tilby alle som ønsker det, plass på togforbindelsen til Malmö. Dette gjelder i høyeste grad de samlasterne som i dag er leverandører til sjømatnæringen (Schenker, PostNord, Bring og andre). Og selv om basisvaren for dette toget på sørtur er fisk, vil det selvfølgelig være mulig å putte annet gods på dette toget. Dette er ikke minst aktuelt på de nordgående avgangene, sier Stig Winther.

Powered by Labrador CMS