Godstogselskapene har gått med store underskudd de siste årene, og har måttet kutte i rutetilbudet. Tilskuddsordningen er ment å hjelpe på situasjonen fram til planlagte infrastrukturinvesteringer får effekt.

60 millioner til togselskapene

Fire godsoperatører på jernbanen får til sammen 60 millioner kroner i støtte i arbeidet med å få mer gods over på skinner.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Støtteordningen for gods på jernbane ble innført i revidert nasjonalbudsjett for 2019, og det ble satt av 300 millioner kroner til gods på bane de neste tre og et halvt årene.

Søknadsfrist for den første perioden, som strekker seg fra 1. juli 2018 til 20. juni 2019 gikk ut 1. september, og nå er det klar at CargoNet AS, Green Cargo AB, Hector Rail AB og Tågåkeriet i Bergslagen AB er selskapene som får støtte.

Til sammen søkte de om 83,5 millioner kroner, men maksgrensen for støtten var på 60 millioner kroner. Støtten er fordelt mellom de fire etter markedsandeler.

Støtteordningen styrker togselskaper som driver med transporter som er i direkte konkurranse med tungtransport på vei.

– Støtten gir oss et pusterom i en krevende situasjon, og mulighet til å øke tilbudet på de strekningene vi opererer, sier administrerende direktør i CargoNet Erik Røhne.

I statsbudsjettet for 2020 har regjeringen foreslått en ramme på 87,9 millioner kroner i samlet støtte til togoperatørene.

– Vi merker at støtteordningen har bidratt til et gledelig stemningsskifte blant godstogoperatørene. Dette er viktig med tanke på å realisere de store miljøgevinstene som ligger i å få mer av godstransporten over på jernbane, påpeker Hanne Bertnes Norli, direktør for marked og samfunn i Jernbanedirektoratet.

Powered by Labrador CMS