Revitaliserer godstransporten på skinner

Cargolink presenterte Skandinavias første lokomotiv som både går på strøm og diesel.

Publisert

Fremtidens lokomotiv ble presentert i Trondheim torsdag. Til stede på jernbaneselskapets nye initiativ var blant andre lederen av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Linda Helleland (H).

Hun og andre betrakter Cargolinks adm. direktør Karl Ivar Nilsen som et friskt pust og en revitalisering for godstransport på jernbane.

Milepæl

Lokomotivet kan gå på vanlig elektrisitet, batterier eller diesel, noe som er helt nytt i Skandinavia.

- Dette er en milepæl for oss i Cargolink, og for godstransporten på bane, og kanskje den viktigste teknologiske endringen siden damplokomotivene ble erstattet. Vi håper å ha slike lokomotiver i fast drift så raskt som mulig. Som et privat jernbaneselskap er det ekstra hyggelig å ligge i forkant av utviklingen, og jeg har tro på at denne type lokomotiver skal sikre mer gods på bane, og befeste vår posisjon som et voksende og nytenkende jernbaneselskap, sier adm. direktør Karl Ivar Nilsen.

Betydning for Midt-Norge

Ikke minst betyr dette mye for Trondheim. Blant annet kan nye jernbaneterminaler og sidespor betjenes av godstog, og ny terminal på Torgård kan realiseres i etapper. Et godstog med et slik lokomotiv kan fortsette nord for Trondheim hvor det ikke er elektrifisert.

Det er et ordinært elektrisk lokomotiv ved vanlig kjøring, men på terminalene, eller når det oppstår problemer med kjørestrømmen, kobles batterier eller dieselmotor inn. Denne teknologien vil bidra til mer effektiv og forutsigbar godstransport på bane.

Fleksibelt

Lokomotivene er mer fleksible enn de som benyttes i dag. De vil redusere behovet for egne lokomotiver på terminalene, og kan bety at terminaler som i dag ikke er lønnsomme kan opprettholdes. På terminalene kan lokomotivene også radiostyres ved sammenkobling av tog.

Cargolink tester lokomotivet i samarbeid med produsenten Bombardier, og leasingselskapet Railpool, som leier ut lokomotiver i en rekke land. Lokomotivet er spesielt godt egnet i Norge, hvor en rekke terminaler er utformet slik at en i dag må bytte skiftelokomotiver, noe som er ressurskrevende. Spesielt krevende er terminalene i Trondheim på Brattøra og Heimdal, og lokomotivet vil blant annet testes her.

Rivende utvikling

Cargolink begynte sin virksomhet i 2008, trafikkerer i dag på de fleste hovedstrekningene i Norge, og har terminaltjenester i de største byene. Jernbaneselskapet er privateid, og startet opp sine intermodale transporter i januar 2011. På to år har Cargolink bygd opp en produksjon som tilsvarer 200 vogntog daglig, og har den seneste tiden startet opp flere nye tog.