Miljøbyråd Lan Marie  Nguyen Berg stilte i DHL-gul kjole da hun åpnet den nye mikroterminalen. Her sammen med DHL Express-sjef Terje Aarbog.
Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg stilte i DHL-gul kjole da hun åpnet den nye mikroterminalen. Her sammen med DHL Express-sjef Terje Aarbog.

Bytter varebiler med sykler

DHL Express åpnet torsdag en mikroterminal for sykkeldistribusjon i Oslo.

Publisert

- Miljøvennlig og effektiv varetransport er viktig for å redusere trafikkmengden og klimautslippene i Oslo. Byrådet vil gjøre det vi kan for å bidra i denne utviklingen, og jeg er veldig glad for at dette prøveprosjektet har kommet på plass, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Fra og med juni vil en kontainer ved Aker brygge fungere som en mikroterminal for varetransport på lastesykkel. Mikroterminalen er den første av sitt slag i Norge, og gjør behovet for biltrafikk i byen enda mindre, melder DHL Express i en pressemelding.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Oslo kommune og DHL Express. Transportøkonomisk Institutt (TØI) evaluerer prosjektet. Oslo kommunes primære rolle i prosjektet er å stille til rådighet et areal hvor mikroterminalen kan stå plassert i prosjektperioden.

I dagens ordning bruker DHL Express tre varebiler som kjører fra hovedterminalen to mil nord for Oslo hver morgen. Disse leverer pakker som skal distribueres i tre ulike områder sentralt i Oslo, henter pakker og kjører tilbake til terminalen med eksportgods når arbeidsdagen er slutt. Ny ordning innebærer i hovedsak at én lastebil frakter godset til mikroterminalen Oslo. Deretter tar el-lastesyklene over, og leverer til mottakere i Oslo.

Pakkene kan mellomlagres på mikroterminalen og kort vei gjør at syklene raskt kan fylle på nytt. Sykler kommer raskere frem, og kan parkeres nærmere mottaker enn biler. Sykler er billigere enn biler – slik kan besparelsen dekke kostnadene med mikroterminal.

- Vi håper at lastesyklene blir positive innslag i bytrafikken, og at vi får kunnskap om miljøvirkninger av små, bynære terminaler, sier Toril Presttun i Statens vegvesens forsknings- og utviklingsprogram for bylogistikk.

DHL Express var raskt ute med å melde interesse for å bli med i et slikt prøveprosjekt da Oslo kommune arrangerte to workshoper om temaet i fjor.

- Vi var allerede i gang med planer om sykkeldistribusjon da initiativet fra Oslo kommune og Statens vegvesen ble lansert. De to workshopene og satsningen på infrastruktur som legger til rette for miljøvennlig distribusjon gjorde vår beslutning om å bli med i prosjektet enkel, sier Terje Aarbog, administrerende direktør i DHL Express.

Les mer om prosjektet i neste utgave av Moderne Transport.