Statssekretær Brage Baklien i Brussel (Foto: Samferdselsdepartementet)
Statssekretær Brage Baklien i Brussel (Foto: Samferdselsdepartementet)

Kjemper for norsk transport

Road Alliance kjemper for norsk transportnæring i Brüssel.

Publisert

Statssekretær Brage Baklien i Samferdselsdepartementet møtte i dag ministerne i Road Alliance for å bli enige om felles innspill til EU-ministermøtet.

- Regjeringen er opptatt av å bekjempe arbeidslivskriminalitet, legge til rette for ryddige konkurransevilkår, ivareta trafikksikkerheten på norske veier og sørge for gode rammevilkår for norske transportører, sier statssekretæren i en pressemelding.

Baklien understreker også at det europeiske transportmarkedet bør ikke liberaliseres videre før man er sikret mer rettferdig konkurranse.

- Sammen med de andre landene i Road Alliance prøver vi å medvirke til at regelverket for transportnæringen blir best mulig, sier statssekretæren.

Viktig for Norge

For Norge er Road Alliance et viktig forum for informasjon og medvirkning inn mot EU. Landene i alliansen arbeider for at nye EU-regler som gjelder veitransport skal redusere mulighetene for misbruk og svindel. Mer rettferdig konkurranse, bedre kjøre- og hviletidsregler og å hindre sosial dumping er blant alliansens viktigste mål.

Sammen med Norge er de vesteuropeiske landene Østerrike, Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Hellas, Italia, Luxembourg, Sverige og Sveits med i alliansen, mens Nederland deltar som observatør.

Videre framdrift

Det østerrikske EU-formannskapet ønsker en enighet om forslagene i den sosiale delen av Mobilitetspakken på dagens EU-ministermøte. Det er uklart om slik enighet vil oppnås nå. Tidspunktet for behandlingen i Europaparlamentet er foreløpig uviss. Både Rådet og Europaparlamentet må bli enige om en posisjon før de kan starte forhandlinger med Kommisjonen. Det er derfor fortsatt uklart hvordan det endelige regelverket vil se ut.

Powered by Labrador CMS