Sven Martin Tønnessen, direktør for transport, havn og farled i Kystverket.

- Kystverket har jobbet godt og riktig

Kystverket har valgt å gi tilsvar på kritikken som kommer fra Borg Havn IKS, i forbindelse med manglende farledsforbedringer – et arbeid som startet for 16 år siden.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Når det gjelder kritikken på den langvarige prosessen, svarer Kystverket at de selvsagt har forståelse for at Borg havn ønsker seg en prosess, for å muliggjøre en raskere realisering av farledsprosjektet.

Les kritikken fra Borg havn her:
Frustrert havnedirektør retter skytes mot Kystverket

- Prosjektet har, både på grunn av omfang – det blir det største miljømudringsprosjektet i Norge noen gang – og på grunn av miljø- og vernekrav, vært svært utfordrende. For å sikre et best mulig beslutnings- og vedtaksgrunnlag, både for Miljødirektoratet som gir mudre- og deponeringstillatelse, men også i prosessen med Nasjonal transportplan (NTP), har vi brukt betydelige ressurser på kartlegging, prøvetakinger, planprosesser og utredninger. Prosessen med Borg-prosjektet har derfor pågått i mange år, sier Sven Martin Tønnessen, direktør for transport, havn og farled i Kystverket.

I kritikken fra Borg Havn kommer det frem at havnen ikke er fornøyd med måten Kystverket har slåss for prioritet og midler til oppstart av utbedringen av seilingsleden inn til Bog havn.

-Vi forholder oss til kravene fra departementet, om hvordan vi som samferdselsetat skal levere vårt faglige grunnlag til NTP. Dette gjelder også Borg-prosjektet. Vi har gjennom årene levert en rekke utredninger for prosjektet, senest en tilleggsutredning til NTP 2022–2033, der fokuset har vært å optimalisere prosjektet videre. Kystverket har altså ikke nedprioritert prosjektet, men holdt fokus på å levere det påkrevde underlaget nettopp for å muliggjøre prosjektet til NTP, forklarer Sven Martin Tønnessen.

Om Kystverkets gjennomslagskraft i Nasjonal transportplan, sier Sven Martin Tønnessen:

-Sikker og effektiv sjøtransport er hovedfokuset vårt i NTP-prosessene, og dette inkluderer dermed selvsagt forholdet til havn. Vi arbeider derfor mye med disse problemstillingene. At Kystverket har jobbet godt og riktig med dette, viser også igjen i form av de økonomiske prosjektrammene som er lagt inn i planperioden i forslaget til NTP for 2022–2033,

-Den videre prosessen for NTP 2022–2033 er nå knyttet til politisk behandling, med endelig vedtak i Stortinget i år, avslutter Tønnesen på vegne av Kystverket.

Powered by Labrador CMS