Innseilingsforholdene til Borg havn har vært krevende på grunn av sedimenter fra Glomma. Nå ser det ut til at en utbedring endelig kan komme i gang.

Nærmere enn noen gang

Kystverket planlegger å starte mudringen i farleden til Borg havn i september i år.

Publisert

 Dette er en svært etterlengtet oppstart av et prosjekt, som er sikkerhetsmessig nødvendig for å ta store skip trygt inn til Øraterminalen og industrien langs Glomma.

Mudringsjobben skal gjøres i Røsvikrenna, og det skal vedlikeholdmudres. Det blir en snuplass for skip ved Fuglevikbukta ved Kråkerøy, og det skal gjøres mudringsarbeider utenfor havna.

Store volumer

225.000 kubikkmeter av massene som tas opp, er forurensede og skal deponeres på land. De resterende rene massene skal legges på sjøbunnen ved Svaleskjær. Cirka 475.000 kubikkmeter med rene masser, skal deponeres på sjøbunnen på godkjent arealer på sjøbunnen ved Svaleskjær og Møkkalasset – innen Fredrikstads kommunegrenser.

Fristen for å levere tilbud i anbudskonkurransen var opprinnelig 8. april, men er utsatt til neste uke.

Arbeidet skal foregå i den indre delen av farleden, markert med rødt på kartet.

Da Nasjonal transportplan for årene 2025 til 2036 nylig ble lagt frem, sto det det at arbeidene med farleden i Borg Havn skal fullføres.

Har ventet – og ventet

For havna har ventetiden vært lang – nærmere bestemt hele 17 år. På den tiden har det vært mye frem og tilbake.

- Vi kan aldri føle oss helt sikre før arbeidene kommer i gang. Men vi har aldri vært nærmere enn nå, sier havnedirektør Tore Lundestad til Fredriksstad Blad.

Jobben er prioritert av Kystverket og skal gjennomføres over tre år med ferdigstillelse i 2026. Arbeidet skal kun pågå i mudringssesongene, som betyr fra septemer og i fire måneder. Kystverket har søkt om noe utvidelse av dette.

Powered by Labrador CMS