Da Moderne Transport besøkte Borg Havn for et par uker siden, hadde ikke kranene fått nåværende eiers navn ennå. Kalmars folk arbeidet da med oppgradering og modernisering av kranene som tidligere har gjort en god jobb på Ormsundterminalen i Oslo. (Foto: Tove Irén Becker)

Skal fjernstyre gamle RTG-kraner

I uke 26 skal etter planen testperioden for RTG-kranene på Øraterminalen i Fredrikstad, starte.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I løpet av siste kvartal i fjor, undertegnet Borg Havn IKS en kontrakt med Kalmar om en såkalt retrofit av to brukte RTG-kraner. RTG står for Rubber Tyred Gantry – en traverskran på gummihjul for rask og arealeffektiv håndtering av containere. De to kranene Borg Havn skal modernisere og sette inn i terminaldriften, ankom opprinnelig Oslo i desember 2002. Der har kranene gjort en god jobb på Ormsundterminalen.

 RTG-kranene ble lagt ut for salg, da Sjursøyaterminalen sto ferdig med nyinnkjøpt terminalutstyr.

 Hjem til «far»

 Man kan faktisk si at de to RTG-kranene kom hjem når de kom til Fredrikstad. Mannen som er havnedirektør i Borg Havn nå, Tore Lundestad, var tidligere tekniske sjef i Oslo Havn. Han var en av arkitektene til løsningen med å benytte RTG-kraner i Oslo, da Fjordbyen skulle bli en realitet.

Ikke minst var løsningen med elektrifiserte RTG-kraner et nybrottsarbeid, faktisk først i verden. De vakte oppsikt, da de sto ferdig på Ormsundterminalen. Fagfolk kom på besøk langveisfra, for å se de elektrisk drevne nyvinningene på gummihjul.

Moderniseres

Nå er de to RTG-kranene klare til å gjøre en ny livssyklus på Øraterminalen, Kapasiteten er beregnet til å være opptil 150.000 TEU’s pr. år etter teknisk oppgradering og med en stack. Teknisk sjef i Borg Havn IKS, Pål Erling Johnsen, forteller at det to RTG-kranene nå moderniseres. El-forsyningen vil bli endret fra høyspenning 3,3 kV til 400 V. I samme kabel skal også kommunikasjon til «Remote desk» – styringspult i kontrollrom – ivaretas. Dette vil sikre svært god kapasitet på dataoverføring, noe som er påkrevd for å håndtere alle video- og styringssignaler.

Kranførerne vil ikke lengre sitte i cabin på kranen, men i et kontrollrom som er plassert på siden av kranenes arbeidsområde. De to RTG-kranene skal være oppgradert og vedlikeholdt av Kalmar Norge før den operative oppstart.

Tar alle containere

Det gule feltet indikerer kranbanen til RTG-kranene i Borg Havn

Terminalområdet for containere vil med RTG-kranene kunne komprimeres kraftig. Selve kranbanen er på 210 x 31 meter.

Teknisk sjef Pål Erling Johnsen i Borg Havn IKS har konstant travle dager. Nå legges de siste brikkene i ny layout for Øraterminalen. Foto: Borg Havn IKS

Stor reeferkapasitet er viktig for Øraterminalen, som har flere kunder som benytter dette tilbudet i stigende grad. Kranbanen får 63 reeferpunkter, som ligger i senter av RTG-banen, med én kran på hver side. Kranbanen er plassert så effektivt som mulig i forhold til kaifront og «gate», med kort kjørevei for trekkvogner, reachstackere og eksterne biler.

Kalmars SmartRail laserstyrte løsning og GPS vil lese RTG-kranenes bevegelser med svært god nøyaktighet. Stablehøyden vil bli opp til fire containere. Borg Havn har valgt å benytte smartrail for å sikre god parallellitet med container radene. Det vil si at avstandssensorer sikrer at kranene til enhver tid står parallelt med containerne.

Planlagt nøye

Den nye layouten og driftsmodellen for Øraterminalen har avstedkommet mange forslag og designvalg. Endelig løsning er et samarbeid mellom operatøren av containervirksomheten i dag, Andersen & Mørck AS, og havnen. Det er også blitt utført kapasitetsberegninger i forhold til design av Pirhonen Consulting OY. I tillegg har de involverte vært på referansebesøk og seminarer i forbindelse med tema for fjernstyring og automatisering. Her er mye verdifull informasjon innhentet fra andre som har gjort tilsvarende.

– Vi har brukt god tid på å finne designet. Det blir spennende å se resultatet, sier teknisk sjef Pål Erling Johnsen.

En ny hverdag

Kranførerne har vært i Tampere i Finland, hvor Kalmars hovedkontor ligger. Der har de fått prøvekjøre RTG-kraner på et område med omtrent samme design som Øraterminalens RTG-område vil få.

Forskjellen mellom å sitte i kranen og operere den direkte, og styre den fra et utenforliggende kontrollrom, er veldig ulik. I en kran har kranføreren direkte følelse med kranens bevegelser, noe som naturlig nok endres ved å sitte i et utenforliggende kontrollrom. En fordel som oppnås ved fjernstyring, er muligheten til å se mye mer via RTG-kranens kameraer og områdekameraer. Dessuten – arbeidsmiljøet blir vesentlig bedre. Det blir eksempelvis slutt på klatring i leidere.

Kalmar leverer to remote-control desks hvor RTG-kranene styres fra til de totalt sju kranførerne ansatt i Borg Havn.

Ett steg av gangen

Borg Havn har dermed startet et nytt trinn i utvikling av driften, som er i henhold til strategiplanen for Øraterminalen. Å effektivisere og automatisere containerterminaler, er en utvikling som skjer i alle havner. Borg Havn vil ha kontinuerlig fokus på dette i fremtiden.

Borg Havn har som en del av RTG prosjektet, igangsatt forprosjekt for å automatisere sin hovedporten – sin «gate». Øraterminalen, som er et ISPS-område, vil forenkle registreringen av containere, slik at sjåfører som kommer for å levere eller hente, får enklere og mer rasjonell tilgang.

Effektiviseres

– Hvordan vil kundene og transportørene merke at dere går over til RTG?

– Kundene vil ikke merke noen forskjell, annet enn at vi øker kapasiteten og redusere ventetiden i levering og henting av gods i containere. Målet vårt er å ha høy kvalitet, leveringsdyktighet og høy sikkerhet i terminalen, påpeker Johnsen. Han fortsetter:

– Vi må for egen del øke kapasiteten på terminalen, kombinert med god arealutnyttelse. Dette er vår innkjøring mot effektivisering av containerhåndteringen. Neste naturlige skritt blir økt automatisert drift. Først må vi kjenne rammene. Da er det lurt å starte med «remote desk», at containerhåndteringen med kran styres fra et kontrollrom.

Skryter av Kalmars folk

Kontrakten med Kalmar inkluderer ett års vedlikehold og en avtale om support på all software som trengs for å styre kranene. Kalmar har egen serviceavdeling som dekker både lokalt og i Oslo.

 - Dette prosjektet er et utmerket eksempel på hvordan vi kan bruke vår bransjeledende teknisk kompetanse og dypt kjennskap til automatisering, for å konvertere eldre maskiner som opprinnelig ble utviklet for manuell drift. Denne form for konvertering, viser at det er mulig for terminaler av alle størrelser, å starte sin automatiseringsreise uten store endringer i infrastruktur og utstyr, påpeker Miikka Haapa-aho, direktør for Automation Retrofits hos Kalmar.

 – Kalmar har satt inn dyktige folk for å få til det vi ønsker på Øra terminalen. Det arbeidet som hittil er gjort, er veldig lovende. Vi gleder oss til å få en driftsklar og leveringssikker løsning, avslutter teknisk sjef Pål Erling Johnsen.

Powered by Labrador CMS