- Eiere av biogassbiler er klimagasshelter, sier Sustainability Manager i Iveco Nordic, Morten Mangor Bandier.

- Eiere av biogassbiler er rene klimagasshelter

- Biogass er en tilgjengelig løsning som kan spille en enorm rolle i transportsektoren, sier bærekraftsansvarlig hos en stor lastebilprodusent.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Økt bruk av biogass er en enkel og økonomisk måte å få til en avgjørende reduksjon av miljøbelastningen fra transportsektoren. Metangass, som er en langt mer skadelig klimagass enn CO₂, kan brukes til å fortrenge fossilt brensel, samtidig som det reduserer metanens skadelige effekt på klimaet, sier Ivecos nordiske bærekraftsansvarlig Morten Mangor Bandier.

Alternativt drivstoff vinner sakte, men sikkert terreng i tungtransporten i Norge. Biodiesel, naturgass, biogass, elektrisitet, samt utviklingen av hydrogen, vil komplementere og på sikt også erstatte tradisjonell diesel. Men det kan være vanskelig for transportører å vite hvilken løsning de skal investere i.

- Vi er i inne i en overgangsperiode, hvor man som flåteeier ikke lenger kan nøye seg med ett drivstoff. Grovt sett må flåteeieren forsøke å få utslippet til å passe til oppdraget – faktorer som rekkevidde, vekt, antall start og stopp, og grad av ruteplanlegging må tas i betraktning. Du må rett og slett tenke på flere løsninger, og biogass er en tilgjengelig løsning som kan spille en enorm rolle i transportsektoren, sier Bandier.

Både Stortinget, Miljødirektoratet og Oslo kommune, samt andre aktører støtter opp under biogass som et viktig klimatiltak for å erstatte fossil energi, og at biogass sidestilles med EL og hydrogen som en langsiktig løsning for å oppnå nullutslipp fra tungtransport.

- Metan påvirker atmosfæren 84 ganger mer enn CO₂

Biogass er en velutprøvd teknologi, og det er store miljøgevinster å hente når man bruker biogass utvunnet fra for eksempel husdyrgjødsel som drivstoff i transportsektoren. I prosessen med å produsere biogass og deretter brenne den, fjernes metanens skadelige virkning på klimaet.

Iveco S-Way biogassbil på Nordisk biogassturné.

- Metan er en klimagass som isolerer atmosfæren. Over en 20-årsperiode påvirker metan atmosfæren 84 ganger mer enn CO₂, så hvis vi kan fjerne det, fjerner vi en alvorlig klimabelastning, sier Bandier og fortsetter:

- Ved å bruke biogass til transport fjerner vi mye av den svarte CO₂-en fra atmosfæren. Vi låner fra naturens bank – og setter tilbake i banken. For Ivecos del betyr det at våre lastebiler som kjører på biogass reduserer CO₂-utslippene med omtrent 95 prosent, sammenlignet med diesel.

- Biogassbiler på veien fortrenger metan

Bandier viser til rapporten Bæredygtig biogas – klima- og miljøeffekter af biogasproduktion fra Aarhus Universitet, hvor det fremgår at bruken av biogass totalt sett har en positiv klimaeffekt. Han forteller:

- Vi kan gå over til å produsere biogass, slik at vi kan varme opp alle husene våre og holde alle fabrikker og biler i gang. Vi kan hente energi ved å utvinne biogass fra gjødsel – og den store tilleggsgevinsten er at vi i prosessen fortrenger metangass, som gjør langt mer skade på atmosfæren enn CO₂.

- Biogass er en grønn teknologi som jeg tror den norske transportsektoren vil ta mer og mer i bruk – også hvis man fra politisk hold fortsetter å fremme bærekraftige valg gjennom avgiftspolitikk og støtteordninger.

- Økt bruk av biogass er i dag den enkleste og mest økonomiske måten å redusere miljøbelastningen på veiene. Du kan si at eiere av biogassbiler er rene klimahelter, avslutter Bandier.

Powered by Labrador CMS