GASS FOR TUNGTRANSPORT: Yrkessjåfør Rune Amundsen i Gunnar Knutsen AS er fornøyd med den mobile fyllestasjonen til Gasum på Yggeset gjenvinningsstasjon i Asker.

Inngår samarbeidsavtale på biogass

Fremhever biogass som en av flere energiløsninger og har plan om flere mobile fyllestasjoner.

Publisert Sist oppdatert

Gasum og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har inngått en samarbeidsavtale for å fremheve biogass som en av flere energiløsninger i det grønne skiftet. Dette skal gjøres ved å spre kunnskap om biogassen og dens fordeler som erstatning for diesel, står det i en pressemelding fra Gasum.

Samarbeidet, som trådte i kraft 1. januar 2024, har som mål å etablere biogass som en viktig løsning i det pågående grønne skiftet i transportsektoren, med fokus på å erstatte diesel.

- Med samarbeidsavtalen ønsker NLF, sammen med Gasum, å løfte frem biogass som en av flere grønne energiløsninger i det grønne skiftet. Dette skal skje gjennom promotering av biogass og dens fordeler ved å erstatte fossilt drivstoff, sier markedsdirektør i NLF, Kjell Olafsrud.

Mobile fyllestasjoner

I tillegg til stasjonsnettverket har Gasum introdusert sin første «mobile» fyllestasjon for flytende biogass, på Yggeset gjenvinningsstasjon i Asker. Stasjonen har vært i drift siden november. Den setter Gasum i stand til å levere biogass der det trengs, og den representerer første trinn i Gasums plan om å sette i drift flere lignende fyllestasjoner i fremtiden.

- Den nye stasjonen er en betydelig oppgradering for sjåførene som kjører biogassdrevne lastebiler, sier yrkessjåfør Rune Amundsen fra logistikkselskapet Gunnar Knutsen.

Yggeset-stasjonen er strategisk plassert gjennom tilknytningen til Gunnar Knutsen, et selskap med en stor biogassdrevet kjøretøypark, hvorav mange av lastebilene er stasjonert på den nyåpnede stasjonen.

2600 gass-lastebiler 

- Biogass er det optimale valget for tungtransport, sier Gasums salgssjef Jogeir Munkeby.

Per i dag er det ca. 2600 biogassdrevne lastebiler på veiene i Norge, hvorav 600 går på flytende biogass.

Planlegger utvidelse

Gasum planlegger å utvide infrastrukturen med nye fyllestasjoner på Skui i Bærum og i Sandnes i Rogaland, henholdsvis innen sommeren og utgangen av 2024. 

Syv terrawattimer

Gasum opplyser at deres strategiske mål er å forsyne det nordiske markedet med 7 TWh ( 1 terawattime er en milliard kilowattimer)fornybar biogass hvert år innen 2027. Dette volumet vil bety en reduksjon i CO2-utslippene på 1,8 millioner tonn i året, står det i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS