Flytting av godshavnen i Bergen til Ågotnes er et brennhett tema.

Et betent godsknutepunkt

Ågotnes som nytt havneknutepunkt i Bergensregionen har store konsekvenser for godsaktørene og vareeierne.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bergens-politikerne har som kjent bestemt seg for å flytte godshavnen fra Dokken til Ågotnes i Fjell kommune.

Diskusjonen om å flytte godshavnen ut av Bergen sentrum har pågått i årevis. En flytting av containerhavnen har store konsekvenser, blant annet 14 millioner kroner årlig i ekstra transportkostnader.

Det er allerede klart at store deler av vogntog- og trailertrafikken som kommer med ferger fortsatt skal benytte Bergen Havn.

Hvor mye av godset blir egentlig flyttet til Ågotnes? Er blant spørsmålene som stilles.

NHO Logistikk og Transport (NHO LT) og Logistikkforeningen inviterer til fellesmøte 26. november for å drøfte konsekvensene.

Her skal en belyse godsaktørenes og vareeiernes interesser mot prosessen og konsekvensene.

- Godshavnen flytter nok til Ågotnes. Utfordringen blir å få godset til å flytte med, ifølge Gerdt Meyer.

Han er nyvalgt styreleder i NHO LT region Vestlandet, og som har fremtidig plassering av Godshavn Bergen som brennhett tema på agendaen.

Samfunnsøkonomisk lønnsomt

Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å flytte godshavnen til Ågotnes, ifølge en fersk rapport utarbeidet av Menon Economics på bestilling fra Ågotnes Næringspark.

Rapporten tar opp særlig tre hovedutfordringer med dagens havneanlegg på Dokken. Sentrumsarealer blir beslaglagt og hindrer byutvikling, tungtrafikken fører med seg forurensning og eksisterende godshavn begrenser innbyggernes tilgang til sjøen.

En relokalisering til Ågotnes vil kreve investeringer, men allerede eksisterende infrastruktur sørger for at kostnadene holdes nede.

De positive samfunnsøkonomiske konsekvensene av å flytte godshavnen til Ågotnes hentes blant annet ut gjennom å legge til rette for at eksisterende havnearealer på Dokken transformeres til fremtidig byutvikling.

En havn på Ågotnes vil føre til økt mellomtransport for lastebil, men redusert lokal forurensning i Bergen gjør at miljøkostnadene likevel går ned.

Powered by Labrador CMS