Togkapasiteten sprengt - Bane Nor avviser flere tog på norske skinner

Økt togtrafikk skaper problemer på norske toglinjer.

Publisert Sist oppdatert

Bane Nor må si nei til selskaper som ønsker å øke togtrafikken i Norge, da kapasiteten på flere togstrekninger er nådd sitt maksimale nivå. De stadig økende togtrafikkene i landet har ført til overfylte jernbaner, og passasjerer opplever hyppige forsinkelser, skriver NRK.

De siste årene har togtrafikken på linjene økt kontinuerlig. Dette har resultert i at både persontog og godstog nå kjører tett i kø på det for det meste enkeltsporede jernbanenettet, som strekker seg over milevis. Denne situasjonen har ført til lengre reisetid og hyppige forsinkelser for passasjerer.

Problemer ved Oslo S

En særlig utfordring oppstår når mange banestrekninger møtes ved Oslo S. Enhver feil eller forsinkelse her får øyeblikkelige ringvirkninger for mange persontog og godstog som beveger seg til og fra hovedstaden, noe som ytterligere forverrer situasjonen.

Selv om den nylig åpnede Follobanen har bidratt til å avlaste kapasitetsproblemer sørøst for Oslo, er størstedelen av Norges 4200 kilometer lange jernbanenett fremdeles enkeltsporet. Denne begrensningen gjør det umulig for tog å passere hverandre, og raske passasjertog blir hindret av tregere godstog. Ifølge Bane Nor er det bare på stasjoner med flere spor eller der kryssingsspor er bygget at tog kan passere hverandre, og dette skjer kun på korte strekninger med dobbeltspor.

Ser på dobbeltspor som løsningen

Gaggruppeleder i Bane Nors, Stig Sætermo mener den eneste løsningen er å sette i gang og bygge mer dobbeltspor. Det er den eneste medisinen vi har som kan gi mer tog, både person og godstrafikk, på jernbanen.

Dobbeltspor er dyrt, den nylig åpnede Follobanen hadde en samlet prislapp på nesten 37 milliarder kroner. Det tok 13 år fra prosjektstart til togene kunne settes i trafikk.

Powered by Labrador CMS