Samferdselsminister Jon Georg Dale må svare på om Hav Line-tildelingen er i tråd med insentivordningens kriterier om samfunnsnytten med å få gods fra veg til sjø. (Foto: Per Dagfinn Wolden)
Samferdselsminister Jon Georg Dale må svare på om Hav Line-tildelingen er i tråd med insentivordningens kriterier om samfunnsnytten med å få gods fra veg til sjø. (Foto: Per Dagfinn Wolden) (Per Dagfinn Wolden)

Tvil om Hav Line-tildelingen

Det stilles et stort spørsmålstegn til Hav Line-tildelingen av kronemidler.

Ingalill Olsen (Ap) har i dag stilt samferdselsministeren skriftlig spørsmål om tildelingen er i tråd med insentivordningens tildelingskrifterier om samfunnsnytten med å få gods fra veg til sjø.

Spørsmålet er nå til behandling, og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har ennå ikke svart.

Les om Hav Line-prosjektet her: Vil sende laksen snarveien

Aps stortingsrepresentant Ingalill Olsen stiller spørsmålet om et havgående lakseslakteri som henter opp fisk fra merdene i norske fjorder for å levere direkte til oppkjøpere på kontinentet, gir «samfunnsmessige gevinster».

Norwegian Gannet, slakteskipet til Hav Line, skal etter planen settes i drift i høst. Foto: Wärtsilä

Tidligere har havnedirektør i Nord Trøndelag Havn Rørvik IKS, Paul Ingvar Dekkerhus, kritisert tildelingen i et innlegg her på mtlogistikk.no: 
- Bryter regelverk og rammer samfunnet

Les også Hav Lines tilsvar: Vi trenger en større tilskuddspott for å få laks fra vei til sjø

En stimulans

Insentivordningen for å stimulere til mer transport på kjøl skal gi redere som bidrar til å ta godsfrakt vekk fra vegene en økonomisk støtte til tiltaket. Støttebeløpet er avhengig av «samfunnsmessige gevinster», som det heter i tildelingskriteriene.

Regjeringen har gjennom Kystverket nylig valgt å gi 20 millioner kroner til oppstart av et lakseslakteri på båt gjennom denne incentivordningen. Båten vil laste opp fisken direkte fra merdene hvor hele prosessen med slakting, sløying og kjøling av fisken vil skje om bord under transport til kontinentet.

Mange mener at dette er ikke bare eksport av fisk, men også eksport av norske distriktsarbeidsplasser.

Hav Lines administrerende direktør, Carl-Erik Arnesen har påpekt at de fleste av de rundt 100 ansatte i Hav Line vil være norske. 

Klimaet er taperen når regjeringen lar det beste bli det godes fiende

Klima- og miljø er stadig vekk en av de viktigste sakene på den politiske dagsordenen. Regjeringen har blant annet som ambisjon å halvere utslippene fra transportsektoren sammenlignet med 2005-tall innen 2030. Det vil kreve både treffsikre og kraftfulle tiltak. I budsjettet for 2020 snubler dessverre regjeringen kraftig, og for tungtransporten vil resultatet kunne bli økte utslipp. Les hele saken

Til toppen