Rederiets og agentens suksess-reise

Rederiets og agentens suksess-reise

Når Evergreen Line feirer 50 års sjøreise 1. september kan rederiet også se tilbake på 40 års vellykket samarbeid med Greencarrier Liner Agencies.

Containerfrakt-eventyret til verdens fjerde største containerflåte startet i september 1968, da Dr. Yung-fa Chang kjøpte lastebåter og etablerte Evergreen Marine Corporation. 50 år senere opererer Evergreen Line 196 fartøyer med en kapasitet på ca. 1,1 millioner TEU.

Den globale virksomheten Evergreen omfatter ikke bare frakt, men også havneterminaler, luftfart, tung industriell utvikling og hotell- og feriestedtjenester.

Startet eventyret

Stefan Björk, eier av Greencarrier Liner Agencies og styreleder i Greencarrier Group, forteller om en reise hvor containerfraktbransjen har endret seg betydelig i årenes løp.

- Alt startet i 1979 da Evergreen introduserte sin europeiske containertrafikk. Selskapet Melship ble agent for Evergreen Line i Göteborg, hvor jeg etter noen måneder i salgsavdelingen ble ansvarlig for all Evergreen-virksomheten. Vi var fire personer som jobbet med byrået, og som var starten på Greencarrier-gruppen, sier Björk som understreker at samarbeidet mellom Greencarrier og Evergreen har vært bærekraftig med både miljøvennlige og kostnadseffektive løsninger.

– Ikke minst har det gitt nye innovative og konstruktive transportløsninger, forteller Björk.

To skritt frem – ett tilbake

Om fremtidens containerfrakt forteller han blant annet:

- Til tross for alle handelsbarrierer, skatter og avgifter tror jeg at verden vil bli enda mer globalisert. Selv om vi tar to skritt fremover og ett skritt bakover, vil vi bevege oss mot en globalisering. Containertransporten blir ledende på god service, konkurransedyktige priser og transport på miljøvennlige fartøyer, sier Björk som forteller følgende om Evergreen Line:

- Rederiet har en styrke som en sterk og uavhengig transportaktør. Evergreen er en del av OCEAN-alliansen, men har også en sterk eierfamilie som gjør selvstendige beslutninger enklere. En nøkkel til suksess er at rederiet har bærekraftig og langsiktig tilnærming i sine beslutninger og investeringer. Dette er en styrke for et selskap i denne størrelsen, sier Björk som ser fram til fortsettelsen av et vellykket samarbeid og partnerskap.

Norges klimapolitikk: En fiasko siden 2006 – konkrete virkemidler må til

Til tross for de ulike regjeringers selvskryt i stortingsdokumenter siden 2006, er lite eller ingenting oppnådd i klimapolitikken. Målet om 40 prosent klimareduksjon i ikke-kvotepliktig sektor (Granavolden-erklæringen sier 50 prosent) i 2030 er neppe innen rekkevidde, men mye kan gjennomføres hvis tiltak og virkemidler utformes og gjennomføres konkret. Det er ikke skjedd til nå. I denne artikkelen vises forløpet fra 2006, men også gjennomførbare tiltak og virkemidler for hvordan målene kan nås med veitrafikken som eksempel. Les hele saken

Nye data kan gi smartere og renere lastebiltransport

Det pågår en unik datafangst fra lastebiler i Norge. Nær 620 lastebiler gir for tiden fra seg data om GPS-posisjoner og motorytelser. Det skjer i et TØI-ledet kompetanseprosjekt for næringslivet og kan bidra til at godstransport med lastebil blir mer effektiv og mindre miljøbelastende. Les hele saken

Til toppen