Posten skal fraktes med Cargolink fra 20. januar neste år.
Posten skal fraktes med Cargolink fra 20. januar neste år.

Posten tilbake på banen

Skal igjen sende gods på strekningen Oslo-Åndalsnes, denne gangen sammen med Cargolink.

15. desember la CargoNet ned sin godstjeneste på Raumabanen. I bakgrunnen har Posten og Cargolink forhandlet om en ny løsning på strekningen Oslo-Åndalsnes.

Onsdag ble avtalen godkjent av Cargolinks styre. Den innebærer at Posten kan gjenoppta transporten av gods på tog mellom Alnabru og Åndalsnes 20. januar 2014. I en måneds tid må godset fraktes på vei.

– Vi har hatt samtaler siden oktober. Det har vært en god prosess, og det var viktig for oss å få til en løsning. Det vi har fått på plass, er i tråd med ambisjonene våre om å flytte stadig mer gods fra vei til bane. Dette gir gode miljøløsninger for kundene våre, sier Inge Seljeset, avdelingsdirektør for Linjetrafikker Norge i Logistikk Norge.

 

Elektronisk veifraktmelding i internasjonal veitransport – den nye normen

Den 31. mars vedtok Stortinget å gå inn for at det gammeldagse CMR-fraktbrevet erstattes med elektroniske meldinger i internasjonal veifrakt.  Ja, et klart Stortingsflertall gikk sågar inn for å gjøre den elektroniske meldingen, forkortet eCMR, obligatorisk. Les hele saken

Til toppen