Tungtransportkontroll Kilpisjärvi tollsted: 46 tunge kjøretøy kontrollert på grenseovergangen mellom Finland og Norge. Av disse ble 10 ilagt bruksforbud, for dekk som ikke er egnet for føreforhold og mangel av kjettinger. (Foto: Statens vegvesen)

Speditørene ønsker kontroller velkommen

– Vi vil ha bort de useriøse aktørene av konkurransehensyn, men ikke minst for å hindre tragiske ulykker.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det sier adm. direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport (NHO LT) som ønsker hyppigere og strengere kontroller velkommen.

NHO LT har en rekke nasjonale og internasjonale transportselskaper blant sine medlemmer, blant andre Bring.

Kjensli forteller til NRK at medlemmer stadig treffer useriøse vogntogførere på veiene. Han understreker at det er en økning av internasjonal transport hvor useriøse aktører unngår å følge regelverket.

NHO LT-sjefen skiller mellom seriøse og useriøse aktører fremfor å skille mellom norske og utenlandske. Han sier at det finnes eksempler på begge deler uavhengig av opprinnelsesland. – Men det skal sies at det kan finnes flere eksempler på useriøse utenlandske aktører. Vi må vise disse aktørene at Norge ikke er stedet. Det krever mer kontroller. De useriøse aktørene virker ødeleggende for omdømmet til en seriøs bransje, sier han.

 

Adm. direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport vil ha hyppigere og strengere kontroller.

Et tankekors

Antallet ulykker med vogntog er mer enn halvert de siste årene. Men yrkessjåfører ute i distriktene føler at det aldri har vært så galt som det er nå.

Ifølge avdelingsdirektør Jørn Simonsen i Statens vegvesen region nord har tungtransporten på norske veier økt mellom 40 og 60 prosent de siste årene.

Simonsen tror at målrettet arbeid fra nødetater, Statens vegvesen og flere private aktører har gjort sitt for å redusere antallet skadde og drepte i trafikken, både der vogntog er involverte, og der de ikke er det.

16 tungbilkontrollører er sendt fra sør i landet til Nord-Norge for å styrke de rundt 50 andre kontrollørene i landsdelen. Simonsen utelukker ikke at det vil komme flere kontrollører utover vinteren.

Under en av de oppbemannede kontrollene i Finnmark ble hele 23 av 47 kontrollerte vogntog nylig ilagt kjøreforbud.

Boikotter

Nå boikotter bedrifter i Nord-Norge varetransport med utenlandske selskaper for at veiene skal bli tryggere.

Bedriftene vil vise at vi tar ansvar ved å ikke ta varer som er levert av vogntog med sjåfører som ikke er kapabel til å kjøre på norske vinterveier.

Bakgrunnen er den alvorlige ulykken på E8 i Balsfjord i Troms, hvor Charlie Dan Lind (22) fra Vesterålen ble truffet av et dårlig skodd østeuropeisk vogntog.

Powered by Labrador CMS