De vil ha mer effektive og velfungerende havner mot 2030. Fra venstre ordstyrer Arnt-Einar Litsheim, fagdirektør i Norske Havner, Peter Due fra Yara Birkeland, Sigurd Løvfall fra Sweco og Ingvar Mathisen i Oslo Havn. Foto: Per Dagfinn Wolden

Smart transport og logistikk på Lillestrøm

Oslos havnedirektør Ingvar M. Mathisen har ambisjoner om å gjøre hovedstadshavnen til verdens mest miljøvennlige byhavn, for samtidig å øke godsmengden med 50 prosent.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

På Transport og Logistikk 2019 denne uken hadde Mathisen høytenkning på hvordan havnene i Norge kunne vært bedre organisert for å bli mer effektivt og velfungerende.

Finansminister Siv Jensen avslørte at det ikke vil bli kutt i samferdsel i statsbudsjettet som presenteres 7. oktober.

Direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) meddelte sin bekymring for fylkesveinettet.

- Mye bra er gjort for riksveiene, men fylkesveiene taper kampen om krona. De er mange, lange og viktige, ikke minst fordi det går enormt mye næringstransport på dem. Derfor bør fylkesveiene tas inn i NTP, understreket Solberg Thorsen.

Frontet fair transport

NLF-sjef Geir A. Mo og adm. direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport er skjønt enige om at det må jobbes beinhardt for å få bukt med useriøse aktører i transportbransjen. Foto: Per Dagfinn Wolden

NLF-sjef Geir A. Mo frontet Fair Transport og kampen for å bekjempe useriøse transportaktører.

- Det er viktig for sikkerhet, miljø og arbeidsvilkår fremhevet Mo som understreket følgende:

- Vi tror på en kombinasjon av ulike løsninger for å nå utslippsmålene. Det er mange muligheter for fremtiden, men teknologien er ikke moden, sa blant annet NLF-sjefen.

- Multimodale løsninger er best, for miljø, for pris og for kunden. Men hvorfor lykkes vi da ikke med godsoverføringen? Samarbeid mellom aktørene er løsningen, understreker Jarle Aakredal i Unifeeder.

På Transport og Logistikk-konferansens siste dag kunne et samstemt panel med Schenker, PostNord, DHL, Posten/Bring og Kuehne+Nagel konstatere at bransjen er en del av klimautfordringen, men også en del av klimaløsningen.

Det er enighet om at samarbeid er en forutsetning for at bransjen skal innfri på klima fremover.

- Å tilpasse en forbrukerstyrt logistikk der kunden kan velge hvor og når man vil ha varen og samtidig ivareta klimahensyn i transportkjeden er en stor utfordring, understreker adm. direktør Robin Olsen i PostNord.

Satte fokus på transport-kriminalitet. Fra venstre: Jon Molnes, leder for Vegvesenets krimenhet, Jan Kevin Brunvoll, næringslivskontakt i Øst politidistrikt, ordstyrer Arne Røed-Simonsen, seniorrådgiver, Næringslivets Sikkerhetsråd, Terje Ulfsten, spesialrådgiver, Posten Norge og Erik Spradbrow, avdelingsdirektør i Tolletatens etterretningssenter. Foto: Per Dagfinn Wolden

Transport skaper krim 

Det er blitt en kjensgjerning at transport skaper kriminalitet, både nasjonalt og internasjonalt.

Derfor hadde Transport og Logistikk 2019 en egen seksjon hvor det ble satt fokus på nettopp denne problematikken og utfordringen.

Jan Kevin Brunvoll, næringslivskontakt i Øst politidistrikt understreket viktigheten med nye arbeidsmetoder som avdekker lovbrudd.

Hva gjør transportbransjen selv for å forebygge straffbare handlinger? Var et av spørsmålene som ble stilt. Det ble også satt fokus på Tolletatens etterlevelse og kontroll.

Følgende innledere deltok: Jon Molnes, leder for Vegvesenets krimenhet, Erik Spradbrow, avdelingsdirektør i Tolletatens etterretningssenter, Terje Ulfsten, spesialrådgiver, Posten Norge. Ordstyrer var Arne Røed-Simonsen, seniorrådgiver, Næringslivets Sikkerhetsråd.

Powered by Labrador CMS