Are Gråthen har nå ansvar for en virksomhet som samlet omsetter for ca. 1,5 milliarder kroner årlig.

Har satt sjøbein i Samskip/Nor Lines

Som ny adm. direktør for Samskip og Nor Lines aktiviteter i Norge har Are Gråthen så absolutt muligheten til å påvirke markedet.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I fjor høst ble nordsjørederiet Nor Lines overtatt av den islandsk-nederlandske transport- og logistikkgiganten Samskip.

– Dette vil helt klart styrke konkurransesituasjonen i markedet, og det er spesielt positivt for vareeierne, sier den adm. direktøren for begge selskapenes virksomhet i Norge.

Nor Lines har som kjent kjempet i motbakke med negative økonomiske resultater de siste årene. Samskip/Nor Lines-konstellasjonen representerer imidlertid nye synergier og vil styrke det totale tjenestetilbudet.

Med Nor Lines under paraplyen utvider det islandske rederiet shipping-, transport- og logistikkvirksomhetene betraktelig.

- Hva betyr den nye situasjonen for shipping-, transport- og logistikkaktivitetene i Norge?

- Samlet omsetter Samskip-relaterte aktiviteter i Norge ca. 1,5 milliarder kroner årlig, hvilket gir selskapet en god plattform for videre vekst i det Norske markedet. Med ny og fokusert eierstruktur i Samskip, og i lys av en unik kombinert verktøykasse, har Nor Lines alle forutsetninger for å snu den negative trenden de har erfart de senere år, forteller Gråthen til Transport Inside.

Han står nå ved roret i en rederi-konstellasjon som bare fosser fram langs norskekysten, og på land. Tradisjonsrike og stolte Nor Lines er i en spennende fase med nye eiere og gjør nå store innhogg i markedet.

- Hvilken betydning har det å være del av et større internasjonalt transportfirma?

- Nor Lines representerer et utstrakt og veletablert nettverk av lokasjoner/terminaler og agenter i Norge og Skandinavia. Samskip representerer det samme i Europa. Kombinasjonen, basert på egen infrastruktur, er på mange måter unikt i dagens marked. Sammen med gode og strategiske samarbeidspartnere, tilbys et nettverk uten sammenligning i Norge.

- Islandske Eimskip hadde også planer om å overta Nor Lines, men fikk nei av Konkurransetilsynet med begrunnelse om at de to selskapene ville få en for dominerende del av transporten av frossen fisk. Vil Samskips erverv av Nor Lines påvirke konkurransesituasjonen?

- Svaret er JA, men i positiv forstand fra en vareeiers ståsted. En styrking av konkurransesituasjonen vil komme markedet til gode.

– Hva er din rolle i den nye organisasjonen? Og hva er de største utfordringene i 2018 og fremover?

- Min rolle innebærer et overordnet ansvar for Samskip og Nor Lines-aktivitetene i Norge. Et stort antall daglige havneanløp, samt aktiviteter på land skal koordineres. Sammen med 220 dyktige, erfarne og ambisiøse kolleger, lokalisert i flere norske byer og strategiske steder i landet, er utfordringen å skape lønnsomme og bærekraftige transport- og logistikkløsninger til, fra og i det norske markedet.

– Hvordan er det nye selskapet organisert i dag, både hva gjelder ledelse, avdelinger og virksomhetsområder?

– Pr. i dag er aktivitetene organisert gjennom flere aksjeselskap, alle med felles eierskap i Samskip sentralt. Hvert aksjeselskap har dedikert mellomledelse med resultatansvar, sier Gråthen.

Solid team

Are Gråthen har med seg et sterkt team av avdelingsledere for Samskip og Nor Line-virksomheten i Norge. Blant de nyansatte finner vi Gunnar Larsen som ansvarlig for finans & økonomi i Nor Lines AS. Han kommer fra DSD AS.

Ivar Heskestad fra konsulentselskapet Viendo AS er ansatt som ansvarlig for prosjekter i Nor Lines International AS.

Per Anders Brattgjerd har forlatt Sea-Cargo AS og er ansatt som ansvarlig for terminaler og agenturer i Nor Lines International AS.

Dag Ulstein er ansvarlig for terminaler og landbaserte aktiviteter i Nor Lines Norway AS. Han kommer fra Scan Global Logistics AS.

Alle rapporterer til Are Gråthen.

Powered by Labrador CMS