270 TONN: Her løftes det andre av to bruelementer fra Randklev bru på Dovrebanen opp av Gudbrandsdalslågen. De store dimensjonene på krana, blir tydelige når man ser personen som går ved motvektsloddene.

Broelementene er løftet på land - håper å kunne gjenbruke dem

Store naturkrefter har ødelagt broen, og store krefter fikk også broelementene opp av elva.

Publisert

Randklev bro sør for Ringebu fikk store skader under ekstremværet «Hans» i år. De store vannmengdene i Gudbrandsdalslågen førte til at et av brofundamentene på Dovrebanen veltet, og dermed havnet to av broelementene i elva.

Mandag 30. oktober ble det første av de to broelementene løftet på land, og torsdag 2. november ble det andre løftet opp. Begge elementene veier nær 270 tonn. Løftene er gjort ved hjelp av den mye omtalte Liebherr LR11350-krana som er innleid for oppgaven.

Konsernsjef i Bane Nor, Thor Gjermund Eriksen, var ved Randklev bro for å se at det siste broelementet ble løftet på land.

– Dimensjonene er enorme, og fungerer som et bilde på hvor store krefter som var i sving under ekstremværet Hans. Dette viser også hvor sårbar norsk jernbane er når en slik hendelse kan ha så store konsekvenser for trafikken, sier Eriksen.

Håper på gjenbruk

Etter at broelementene er lagt på land, blir de undersøkt for eventuelle skader.

– Arbeidet vil ta tid, men vi jobber så fort vi kan. Det er svært viktig for oss at person- og godstrafikken igjen kan gå uavbrutt gjennom Gudbrandsdalen, sier Eriksen.

TOPPSJEFEN PÅ PLASS: Konsernsjef i Bane Nor, Thor Gjermund Eriksen, var ved Randklev bru for å se det siste av to bruelementer bli løftet på land.

Tilstanden på broelementene vil være med på å avgjøre hvor fort en permanent løsning for Randklev bro kan være på plass.

– Hvis vi kan gjenbruke broelementene vil vi raskere kunne gjenåpne Dovrebanen for gjennomgående trafikk enn om vi må bygge en helt ny bru. Gjenbruk er også den beste løsningen i et bærekraftperspektiv, sier banedirektør Eivind Bjurstrøm. 

Må bygge nytt fundament

I tillegg til nybygging eller reparasjon av broelementene, må også det veltede fundamentet erstattes.

Det nye fundamentet får en større grunnflate, og er bedre sikret mot erosjon og undergraving. Samtidig har det også vært betydelig erosjon rundt det andre brufundamentet, som også skal utbedres.

– Fundamentet bygges etter dagens tekniske krav, som naturligvis har endret seg siden den opprinnelige broen ble bygget. Før bygging av nytt fundament kan starte, må det ødelagte fundamentene fjernes, samtidig som vi tar hensyn til gjeldende miljøkrav, sier Bjurstrøm.

– Selv om vi nå jobber på høygir for å gjenåpne broen, vil dette arbeidet ta tid. Vi vet foreløpig ikke når det kan skje, men regner med å kunne legge frem en tidsplan før jul.

Powered by Labrador CMS