Kim Kåsene leder et hardtsatsende 3PL-selskap, og nå har Lettbutikk kjøpt teknologiselskapet Easy2You for å styrke seg i den videre konkurransen. Her på lageret i Årnes før en stor utvidelse i fjor.

Lettbutikk kjøpte tech-selskap

3PL-leverandøren Lettbutikk har kjøpt Easy2You Technologies.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Teknologien til Easy2You Technology vil gjøre Lettbutikk unike på områder som fortolling av varer, import og frakt – både innenlands og internasjonalt. Etter oppkjøpet vil Lettbutikk utvikle og levere løsninger og tjenester som er skreddersydd for nettbutikkenes lager- og logistikkbehov, samt på innkjøpsområdet for frakt fra lager til sluttkunde. Ved å tilby denne teknologien, vil vi også bli mindre leverandøravhengige. Summen av dette vil gi Lettbutikk mer tyngde i vår internasjonale satsing, sier Kim Kåsene, administrerende direktør i Lettbutikk AS.

Betaling i aksjer

Easy2You Technolgies har vært eid av Easy2You Holding, med blant annet Flakk Gruppen AS, Vika Kapital AS, samt investorene Leif Arne Langøy og Botholf Stolt-Nielsen på eiersiden. Oppgjøret for kjøpet skjer i form av Lettbutikk-aksjer. Easy2You Technology vil bli videreført som et selvstendig softwarehus under Lettbutikk AS.

Fokuset til Easy2You Technology er automatisering, forenkling og dataanalyse. Kundene får gjennom dette et system som samler alle logistikk- og distribusjonsbehov på ett sted. Dette gjør det enklere for kundene å bestille logistikkoppdrag, følge opp varestrømmer, estimere og forutse ledetid, samt ha generell oppfølging og full innsikt gjennom dataanalyse og eget CO2-regnskap. Løsningen er fleksibel og tilbys enten via egen webportal, eller gjennom full integrasjon i ERP-system. Dette er kan være nyttig for industribedrifter og nettbutikker som ønsker å forenkle, automatisere og optimalisere egne prosesser for administrasjon, innkjøp og oppfølging av transportoppdrag. Ved å samle alle kundenes transporttjenester på en plattform, bidrar teknologien også til økt kapasitetsutnyttelse hos leverandørene.

- Dette er en transaksjon som vi er svært fornøyde med, fordi den gir vår teknologisatsing en industriell base gjennom Lettbutikk AS. Vi får nå også mulighet til å videreutvikle og skalere oss ytterligere som softwareselskap ved å kunne dra veksler på all kompetansen i Karbon Invest sitt økosystem, sier Espen Slyngstad, styreleder i Easy2You Technology. Slyngstad tiltrer som daglig leder i selskapet etter at transaksjonen er sluttført.

- Easy2You Technology vil samtidig utfylle Lettbutikk sin verdikjede ved å gi selskapet en teknologiplattform for sin videre nasjonale og internasjonale satsing. I tillegg til å komplettere hverandre, er Lettbutikk og Easy2You Technology bygget på den samme visjonen om å gjøre det enklere for våre kunder å fokusere på sine kjerneoppgaver. Vi mener at oppkjøpet har god industriell logikk, og vil bidra til å akselerere hverandres vekstplaner.

500 kunder

Lettbutikk AS er et 3PL- og e-commerce fulfillment-selskap som ble etablert av gründerne Kim Kåsene og Tommy Bjørbæk i 2015. Selskapet har siden oppstart hatt 100 prosent årlig vekst, og har i dag over 500 nettbutikker som kunder. Hovedkontoret til Lettbutikk ligger på Helsfyr i Oslo, og selskapet har p.t. lager på Alnabru og Årnes. Lettbutikk AS eies av Karbon Invest AS, de sitter med 50 prosent eierandel, mens Kim Kåsene har 40 prosent. Nåværende eiere i Easy2You Technology vil få en eierpost tilsvarende 19 prosent av aksjene i Lettbutikk AS.

- Easy2You Technology har allerede en rekke unike tjenester som vi nå vil rulle ut for våre kunder, med tanke på import og eksport av netthandelsprodukter. Vi jobber også med å utvikle enda flere gode løsninger for å kunne operere smidig på tvers av landegrensene. På denne måten vil vi i enda større grad hjelpe norske nettbutikker til å eksportere varene deres ut av landet, og utenlandske aktører inn til Norge. Dette vil bli vår store styrke fremover, understreker Kim Kåsene.

Kåsene legger til at Lettbutikk planlegger å etablere et stort, høyteknologisk lager rett utenfor Oslo. Dette vil bli neste generasjons netthandelslager som vil gjøre Lettbutikk til en totalleverandør både for selskapets tradisjonelle SMB-kunder og for større netthandelsaktører. Easy2You Technology sin teknologi vil bidra med denne nye lagersatsingen til å styrke kundenes konkurransedyktighet, samt deres leveransetid til sluttkundene.

Powered by Labrador CMS