Tungtransporten får sin største effektivisering noen sinne.

Solid løft for tungtransporten

Tungtransporten i Norge får nå et betydelig løft med den største effektiviseringen noen sinne.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Samferdselsminister Jon Georg Dale og Vegdirektoratet endrer rammevilkårene. Dette skal øke konkurransekraften til norsk næringsliv og legge grunnlag for betydelig reduksjon i utslipp av klimagasser fra transportsektoren.

Det er et effektiviseringsforslag fra TINE, i samarbeid med NHO, som utløser bedre vilkår for alle bransjer.

Styrker konkurranseevnen

– Regjeringen vil styrke næringslivets konkurranseevne. Derfor har jeg nå gitt Vegdirektoratet i oppdrag å utvide modulvegnettet til også å omfatte tømmervegnettet. Det vil gi næringslivet mulighet til å trafikkere vesentlig flere veier - med stor gevinst for samfunnet, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Vegdirektoratet har fått i oppdrag å sette i gang et arbeid for å gi modulvogntog type 1 og 2 tilgang til tømmervogntognettet. Endringen vil primært bli gjennomført ved å skjerpe sporingskravene til modulvogntog type 1 og 2, slik at de får samme sporingskrav som tømmervogntog. 

Jon Georg Dale

NHO LT i front

Are Kjensli

NHO Logistikk og Transport har jobbet med å få åpnet flere strekninger for modulvogntog i flere år, og vi har også argumentert for at sporingskravene for modulvogntog og tømmervogntog bør være de samme. Siden modulvogntogordningen ble permanent i 2014 etter en prøveordning, har næringsaktørene måttet søke om å få åpnet enkeltstrekninger. Søknadsprosessen har vært tidkrevende, og i perioder har det tatt over et år å få svar.

- Dersom det åpnes for at modulvogntog kan kjøre på tømmervegnettet, vil det være en stor nyhet for næringslivet. Flere av de strekningene NHO Logistikk og Transport har søkt om, vil da være tilgjengelige for modulvogntog. Med en slik helhetlig gjennomgang fra Vegdirektoratet vil også bedriftene slippe å gå gjennom den tunge søknadskverna for å få åpnet nye strekninger, det er svært positivt, sier Are Kjensli, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport. 

Flere næringsaktører har etterspurt en slik løsning, som vil gi økt effektivitet og konkurranseevne. Endringen vil føre til færre vogntog på veiene ved at en kan frakte større last over lengre strekninger per transport. Det vil gi økt miljøgevinst og bedre trafikksikkerhet på norske veier.

Powered by Labrador CMS