Forbudet mot tyngre kjøretøy i Oslofjordtunnelen kan gå mot en oppheving.

Vurderer å oppheve tungbil-forbud

Statens vegvesen (SVV) vurderer å oppheve forbudet mot tunge kjøretøy i Oslofjordtunnelen.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Siden mai 2017 har det vært restriksjoner for å kjøre ned i tunnelen for de største kjøretøyene i rushtiden. Etter en rekke sikkerhetsoppgraderinger vurderer Statens vegvesen nå å fjerne forbudet, ifølge Røyken og Hurum Avis.

Men det er først etter at alle viftene er skiftet ut at opphevelse av forbudet er aktuelt.

Etter den store vogntogbrannen i Oslofjordtunnelen 5. mai 2017 ble det innført forbud mot kjøretøyer over 12 meter i tidsrommet 06–09 og 15–18 på ukedagene. Forbudet ble senere endret fra lange kjøretøyer til tunge kjøretøyer med en vekt på over 32 tonn i samme tidsrom.

Brannsikkerhet

– Hensikten med forbudet har vært å forhindre en eventuell brann i disse kjøretøyene i rushtiden, der det er høy trafikkmengde i tunnelen, sier brannvernleder for tunneler i Akershus og Oslo i Statens vegvesen, Anine Kalmo Larsen til avisen.

SVV har tidligere fått kritikk av Statens havarikommisjon for transport for ventilasjonen i forbindelse med to vogntogbranner i Oslofjordtunnelen. SVV valgte derfor å installere helt nye vifter som både kan takle branner på inntil 100 MW og blåse røyk ut mot Frogn eller Asker.

Forbudet mot tyngre kjøretøyer gjelder fortsatt, men nå kan det gå mot en oppheving etter en rekke sikkerhetsoppgraderinger i og utenfor tunnelen de siste årene.

Kalmo trekker blant annet fram at de har satt opp friteksttavler over portalene på begge sider av tunnelen, i tillegg til tavler ved rundkjøringene. De har også bedret skiltingen, merket veibanen med rumlefelt, redusert tiden for senking av stengebommer og erstattet rødblink med trafikklys-signal.

Store endringer

Det største og kanskje viktigste sikkerhetstiltaket som ble gjort like før jul i fjor, er utskifting av viftene i Oslofjordtunnelen. Til sammen 34 vifter er skiftet ut, og de skiller seg vesentlig ut fra de gamle viftene.

– Ventilasjonen i tunnelen fram mot utskiftingen var dimensjonert for 50 MW branner, og ventilatorene var asymmetriske med utblåsning i retning Asker.

– Nye vifter i Oslofjordtunnelen vil medføre at krav i håndbok N500 av 2016 vil være oppfylt, noe som bør gi grunnlag for å oppheve forbudet mot tunge kjøretøyer i rushtiden, mener brannvernlederen som ikke vil si noe om når en oppheving av forbudet vil kunne skje.

Powered by Labrador CMS