Petter Haas Brubakk, adm. dir. i NHO Mat og Drikke, direktør for tanktransport Vidar Hauan i Tine og Anna Brustad Moe i NHO Trøndelag.

- Bidrar til et levende Norge

- Effektiv bruk av veinettet er avgjørende for fremføring av ferskvarer, og er med på å holde et levende Norge i gang.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det sier direktør for tanktransport i Tine, Vidar Hauan.

Som kjent har samferdselsminister Jon Georg Dale bestilt regelendringer for å styrke tungtransporten.

Forslaget fra Tine og NHO sendes på høring ved årsskiftet 2019/2020, og kan bidra til den største effektiviseringen for godstransport på veg siden 1970 tallet.

Regjeringen vil styrke næringslivets konkurranseevne, og har nå gitt Vegdirektoratet i oppdrag å utvide modulvegnettet til også å omfatte tømmervegnettet.

- Det vil gi næringslivet muligheter til å kjøre med 10 tonn ekstra last på vesentlig flere veger, sier samferdselsministeren til forslaget vil tillate alle bransjer å kjøre modulvogntog og vogntog på 24 meter og 60 tonn på de vegene som er åpnet for maksimale vilkår for tømmertransport i dag.

I dag er 92% av riksvegene, 42% av fylkesveiene og en mindre andel kommuneveier åpnet for slike transporter.

27 prosent kapasitetsøkning

- Regelendringen muliggjør opp til 27% kapasitetsøkning pr. melkevogntog, og bidrar dermed til å legge grunnlaget for en markant bedring i transportvilkårene. Dette vil kunne bidra til vesentlig reduksjon av klimautslipp og lavere kostnader ved frakt av melk, uttalte direktør for tanktransport, Vidar Hauan, på en pressebriefing på Tines meieri på Kalbakken onsdag.

Adm. dir. Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke viser til at skognæringa har gått opp veien for de nye rammevilkårene siden de fikk utvidede vilkår i 2013.

- Høye transportkostnader trekker ned konkurranseevnen til alt norsk næringsliv. Hele matindustrien og hele næringslivet rapporter om høye transportkostnader, som en utfordring inn til NHO. Det er grunnlaget vårt for å arbeide med slike regelendringer, understreker NHO-direktøren.

Smartere bruk

Anna Brustad Moe i NHO Trøndelag har arbeidet sammen med Tine i denne saken.

- Det offentlige vegnettet må kunne brukes smart, spesielt for næringslivet, sier Brustad Moe. Det Samferdselsminister Jon Georg Dale har gjort i dag er det største som har skjedd for rammevilkårene for godstransport på vei siden 1970-tallet, da tungtransport i Norge fikk tilgang til å kjøre med 50 tonn totalvekt. 10 tonn ekstra nyttelast pr. vogntog, vil bidra stort for de aktørene med tyngste godsmengdene, men økt lengde på vogntog vil også bidra til større volumtransport for de lettere godsmengdene, sier Brustad Moe.

Powered by Labrador CMS