Havnesjef Øystein Høsteland Sundby i Moss mener at de to konkurrerende havnene i Oslo og Borg driver urent spill.
Havnesjef Øystein Høsteland Sundby i Moss mener at de to konkurrerende havnene i Oslo og Borg driver urent spill.

Havnekrangel og urent spill

- Urent spill, sier havnesjef Øystein Høsteland Sundby i Moss.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ifølge NRK Østfold-nyhetene tirsdag har de to konkurrerende havnene i Oslo og Borg sendt likelydende brev til Bane Nor med krav om at Moss Havn ikke får fordeler i forbindelse med reguleringsplanen rundt havnen. 

Det irriterer havnesjefen i Moss.

Tirsdag var Bane Nor og Moss Hav til megling hos Fylkesmannen.

Det strides om vedtaket i Moss bystyre før jul om reguleringsplanen for ny togtrasé og togstasjon i Moss. Forutsetningen for vedtaket var at byggestart må utsettes inntil havnas kapasitet er sikret i byggeperioden. Dette tillegget nekter Bane Nor å godta, og har derfor klaget inn vedtaket til Fylkesmannen i Østfold.

Løsning på floken

Bane Nor viser til at Moss Havn er en av mange grunneiere. I forbindelse med utbyggingen av nytt togspor og jernbanestasjon i Moss, kan ikke en av grunneierne favoriseres framfor andre. Dette er et prinsipp for Bane Nor, og derfor er saken klaget inn for Fylkesmannen.

Hvis det ikke blir enighet i meglingen går saken videre til Samferdselsdepartementet for en endelig avgjørelse.

Ordfører Tage Pettersen i Moss forteller til lokalmediene Moss-Avis og Moss Dagblad at han tror saken løser seg i minnelighet fordi Moss Havn og Bane Nor nå nærmer seg en forhandlingsløsning som sikrer havna en god drift i anleggsperioden fram til 2024.

Moss Havn i tet

I et leserinnlegg i Moss Avis nylig viser havnesjef Øystein Høsteland Sundby blant annet til rapporten «samfunnsnytten av Moss havn» (2015), og at det her slås fast at alternativet for flertallet av containerne som importeres og eksporteres over Moss havn ikke er de to nabohavnene.

- Det er veitransport, med de konsekvenser det vil medføre for kapasitet, slitasje og miljø. Så vil sikkert noen mene at denne rapportens analyse er feil. Da må man vente på KVU-analysen for terminalstruktur på Østlandet (som kommer til våren). Her er samme analyse gjennomført for flere havner med tilsvarende resultat. Vei overtar størstedelen. Alternativt; søk kunnskap hos noen som jobber i logistikkbransjen og hør hva marginene i den bransjen er, skriver Høsteland Sundby.

På spørsmål om hvorfor man skal ha en containerhavn i Moss, når man kan slå den sammen med Borg og gjøre Borg havn mer effektiv? Svarer havnesjefen:

- Det hjelper ikke Mosseregionen, miljøet eller målsettingen om mer gods på sjø at Borg havn blir mer effektiv ved å avvikle Moss havn, hevder havnesjefen.

Powered by Labrador CMS