Westport AS tar over operasjonell drift i Moss havn fra 1. janaur neste år.

Westport tar over i Moss havn

Moss havn skifter terminaloperatør når Westport AS tar over for Greenport Services 1. januar neste år. 

Publisert Sist oppdatert

Moss havn har i løpet av vinteren gjennomført en tilbudskonkurranse om operatørkontrakt på Moss havn med oppstart 1. januar 2025. Tilbudskonkurransen er gjennomført som offentlig anskaffelse etter forskrift om konsesjonskontrakter. 

Innen tilbudsfristens utløp kom det inn fire tilbud. Etter gjennomgang av innkomne tilbud ble to aktører invitert til forhandlingsrunder og videre til å levere revidert tilbud. Tilbudene er evaluert og vektet i samsvar med kriteriene i konkurransen. De tre evalueringskriteriene med vekting var pris (50 %), oppgaveforståelse (30 %) og prosjektorganisasjon (20 %).

Westport AS er etter endelig vedtak i havnestyret den 18. mars 2024 tildelt kontrakten.

Westport ga det beste tilbudet på kriteriet pris, opplyser Moss havn i en pressemelding. Begge aktørene leverte meget gode tilbud på prosjektorganisasjon og oppgaveforståelse. Totalt sett ble Westport sitt tilbudt vurdert marginalt bedre på disse to kriteriene. Den samlede vurderingen gjorde at havnestyret på sitt møte mandag 18. mars 2024 vedtok å tildele kontrakt til Westport. Westport er en del av NorSea og de er i dag operatør i Risavika havn utenfor Stavanger.

- Jeg vil gratulere ny operatør med tildelingen. Styret er godt fornøyd med det grundige arbeidet som er gjort i denne anskaffelsen og er trygge på at dette er et riktig valg for havna og regionen, sier havnestyrets leder Anne Herseth Barlo.

- Moss havn er svært fornøyd med interessen vi har hatt i denne konkurransen, sier havnesjef Øystein Høsteland Sundby. 

- Da vi valgte å gå i markedet med en ny og innovativ kontraktsmodell er det gledelig å se at det har gitt et positivt resultat for Moss havn. Westport og Moss havn skal sammen utvikle fremtidens havn for byen, regionen og kundene. Jeg vil takke alle aktører som har deltatt og gleder meg til å starte på arbeidet som nå ligger foran oss, legger han til.

Powered by Labrador CMS