- Endelig konkurrerer vi på samme vilkår med utlandet når det gjelder transport, sier en glad og lettet adm. Sigmund Aandstad i Pipelife Norge. Nå ruller modulvogntog ut fra fabrikken i Surnadal etter at en reglendring gjorde dette mulig fra og med 1. april 2021.
- Endelig konkurrerer vi på samme vilkår med utlandet når det gjelder transport, sier en glad og lettet adm. Sigmund Aandstad i Pipelife Norge. Nå ruller modulvogntog ut fra fabrikken i Surnadal etter at en reglendring gjorde dette mulig fra og med 1. april 2021.

Første modulvogntog rullet ut fra Pipelife

- Det er en gledens dag! I dag kjører det første 25 meter lange modulvogntoget fra Surnadal Transport ut fra Pipelifes fabrikk, med 50 prosent mer varer i lasten, sier Sigmund Aandstad, adm. direktør i Pipelife Norge.

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Dette har vi ventet på lenge. Regelendringen innebærer at vi kan redusere antall turer med vogntog med inntil en tredel, og utslipp av klimagasser vil gå tilsvarende ned, sier han videre.

Det har i lang tid vært tillatt å kjøre 25,25-meters modulvogntog med varer inn i landet og mellom storbyene, men Pipelife har vært nødt til å kjøre med 19-meters vogntog frem til nå.

- Dette ga oss og annen norsk industri i distriktene en klar ulempe i konkurransen med utenlandsk vareproduserende industri. Nå er denne perioden endelig over og fylkesvei 65 er åpnet for modulvogntog på 25,25 meter. Det betyr mye både for trafikksikkerhet, klima, økonomi og næringsutvikling, sier Aandstad.

Pipelife har et nært samarbeid med Surnadal Transport som har bestilt modulvogntog som nå kan trafikkere til og fra Surnadal på Nordmøre fra 1. april.

Fra venstre: Sigmund Aandstad, administrerende direktør i Pipelife Norge, og Atle Norli, daglig leder i Surnadal Transportpartner.
Fra venstre: Sigmund Aandstad, administrerende direktør i Pipelife Norge, og Atle Norli, daglig leder i Surnadal Transportpartner.

Avhengig av mottaksforhold for grossister og anlegg rundt i landet, vil Surnadal Transport tilpasse antall modulvogntog etter dette.

Per i dag, står det to slike biler klare til å settes inn i trafikk nå når veinettet til Surnadal er åpnet, mens det er tre biler til i bestilling som vil komme frem mot sommeren.

Trygger jobber og verdiskapning for distriktet

I snitt går det 18 vogntog i døgnet ut porten fra Pipelifes fabrikk i Surnadal, og på enkelte dager over 30 vogntog.

I over 50 år har Pipelife drevet industriproduksjon i Norge. Fabrikken i Surnadal produserer i hovedsak plastrørsystemer til det norske markedet og er avhengig av å ha konkurransedyktig og effektiv transport. Lengde-endringen bidrar til å trygge jobber og verdiskaping i Surnadal. For Pipelife betyr det at en av de viktigste barrierene for effektiv transport av varer nå er fjernet.

For Pipelife har det vært en lang kamp for å kunne bruke lengre vogntog på fylkesvei 65 og andre veier med de samme begrensningene. Sammen med Surnadal Transport, lokale politikere og andre medhjelpere har de arbeidet i mange år for å få mulighet til å benytte 25,25-meters vogntog.

Mer klimavennlig

Sammen med utvikling av mer utslippsvennlige lastebiler, er mer effektiv transport med på å redusere utslippet av klimagasser.

- Det er i tillegg en løsning som ikke krever store endringer i infrastruktur og prosesser, internt i bedriften og ellers i samfunnet. Nå som de nye reglene har trådt i kraft, kan tre turer med vogntog erstattes av to. Det reduserer utslippet av CO₂ med inntil en tredjedel, sier Aandstad.

Powered by Labrador CMS