- Klart vi skal bidra og vi oppfordrer alle andre bedrifter i Østfold og Follo til å gjøre det samme, sier Oddmund Kroken, adm. direktør i Østfold Energi (t.v.), som tok klimautfordringen fra Tage Pettersen, ordfører i Moss og leder av Klima Østfold, på strak arm.Foto: Østfold Energi

- Norges mest hårete miljømål

Østfold leder an i transportdugnaden og fylket har satt seg landets mest hårete klimamål.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det understreket Tage Pettersen, leder av Klima Østfold og ordfører i Moss på Østfoldkonferansen tirsdag.

Den fornybare kraftprodusenten Østfold Energi har også tatt utfordringen fra Klima Østfold og signerte under Østfoldkonferansen som første bedrift under på avtalen "Fossilfri 2030", ifølge en pressemelding fra Østfold Energi.

Østfoldkonferansen som har tittelen "Det grønne Østfold" er fylkeskommunens årlige næringslivsmønstring. Blant innlederne var næringsminister Monica Mæland, Idar Kreutzer i Finans Norge og Bellona-grunnlegger Frederic Hauge.

Fossilfri transport

Klima Østfold er et samarbeidsprosjekt mellom fylkets kommuner som retter fokus mot grønn balanse i fylket.

I 2014 skrev ordførerne i fylket under på at de vil bidra til en fossilfri transportsektor innen 2030. Det betyr at folk skal gå og sykle mer, og at den motoriserte transporten skal bruke fossilfrie bærekraftige drivstoff. En fossilfri transportsektor er imidlertid ikke mulig uten tett samarbeid med næringslivet. Prosjektledelsen inviterer derfor næringsaktører i fylket til å bli med på miljødugnaden.

Østfold Energi tok utfordringen på konferansen på strak arm og blir fylkets første "fossilfri 2030"-ambassadør. Dermed forplikter selskapet seg til å dele sine egne erfaringer med andre bedrifter samt innføre minst ett årlig tiltak som bidrar til å nå målet om å bli fossilfri innen transport innen 2030.

Tok utfordringen

- Det var naturlig for oss å takke ja til oppfordringen fra klima Østfold om å være med i satsingen. Fra før produserer vi store mengder fornybar energi og vi har satt oss et mål om å bli klimanøytrale i vår egen virksomhet innen 2020. Ett av våre viktigste bidrag er å stille krav til klimagassreduksjoner i forbindelse med våre innkjøp. Vi oppfordrer derfor alle bedrifter i Østfold om å stille tilsvarende krav til sine leverandører samtidig som man selv satser på fossilfri transport, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

- Næringslivet er godt i gang

Også NHO Østfold slutter helhjertet opp om initiativet.

- I næringslivet er vi godt i gang med tiltak for å redusere utslipp i sin alminnelighet og i særdeleshet innen transport. TINE er i gang med å bytte ut sine transportkjøretøy, verftene våre produserer fartøy med lavere utslipp og også null-utslipp, og Lloyds i Østfold har kommet langt i utviklingen av sine kjøretøy, understreker regiondirektør Roald Gulbrandsen i NHO Østfold.

- En av prosjektets koordineringsoppgaver består av å tilby ekspertise, der bedrifter som deltar i prosjektet både får tips om fossilfrie kjøretøy og får muligheten til å prøve fossilfrie person-, vare- og lastebiler eller anleggsmaskiner, forteller prosjektkoordinator Guro Nereng i Klima Østfold.

Powered by Labrador CMS