PostNords miljøsjef, May-Kristin Willoch, fikk prisen overrakt fra NHO LTs administrerende direktør Are Kjensli.

Miljøprisen til PostNord

- Bedriften har en helhetlig miljøstrategi i alle ledd av virksomheten, flere konkrete resultat å vise til og er en inspirator for de store.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det står i det i juryens begrunnelse for å tildele PostNord NHO Logistikk og Transport sin miljøpris for 2022. Utdelingen skjedde under festmiddagen på Transport & Logistikk på Gardermoen mandag kveld.

PostNord er Nordens største transport- og logistikkforetak og har en viktig rolle i arbeidet med å redusere bransjens klima- og miljøutslipp, - en rolle de tar seriøst. Med en overordnet konsernstrategi, og konkrete miljøtiltak i både distribusjon og på terminal utmerker de seg som en forgangsbedrift på dette feltet. PostNord er også engasjert i flere forsknings- og innovasjonsprosjekt knyttet til grønn omstilling.

Etter å ha nådd målet med å redusere PostNord sine CO2 utslipp med 40 % i 2020, sammenlignet med 2009, er det laget en ny, og enda mer ambisiøs bærekraftstrategi som skal gjøre PostNord fossilfri innen 2030.

- Vi er glade og stolte av denne prisen. Samtidig er dette også en bekreftelse på at vi så langt har lyktes med vårt miljø- og bærekraftsarbeid. PostNord-konsernet leder arbeidet med omstilling til fossilfritt i 2030. I Norge har vi hatt stort fokus på bilparken, da det er her det meste av vårt CO2-utslipp stammer fra. Videre erkjenner PostNord at vi ikke klarer denne omstillingen alene, hvor vi har engasjert oss i prosjekter som vi mener gagner bransjen, sier PostNords miljøsjef, May-Kristin Willoch som mottok prisen på vegne av selskapet.

Miljøprisen ble første gang utdelt i 2009 og har som formål å stimulere til utvikling og spredning av kunnskap om bærekraftige, nyskapende logistikk- og transportløsninger.Juryen består av Kjell Werner Johansen, ass. direktør TØI, Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør NHO, Sigrun Aasland, daglig leder ZERO og Are Kjensli, adm. direktør NHO Logistikk og Transport

Powered by Labrador CMS