ETTERTRAKTET UTDANNING: Det nye bachelorstudiet i toll, vareførsel og grensekontroll har rekordmange søkere.

Nytt tollstudium mest populært

2064 studenter kniver om kun 35 plasser ved den nye bachelorutdanningen i toll, vareførsel og grensekontroll.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta om søkertallene:

  • Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll har 5066 søkere totalt
  • Studiet har 2064 primærsøkere, og er med dette på en andreplass på landsbasis over totalt antall søkere
  • Studiet har 35 studieplasser og er med dette Norges mest søkte per studieplass (59 søkere per studieplass)
  • Totalt kan norske studenter søke mellom 27 utdanningsinstitusjoner og 1324 studier via Samordna opptak

Over 2000 søkere har bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger (UiS) som førstevalg på sin søknad via Samordna opptak. Det gjør at det nyetablerte studiet er Norges mest søkte utdanning per studieplass. Bare én av 59 søkere vil bli tilbudt plass.

Studiet har også nest flest søkere totalt etter siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole.

– Det er fantastisk at så mange ønsker å ta tollerutdanningen. Vi har alltid hatt mange dyktige søkere til Tolletatens interne utdanning, men var svært spente på hvordan det nye bachelorstudiet ville bli tatt imot. UiS og Tolletaten har i fellesskap utviklet et innovativt studium og vi har jobbet målrettet med rekruttering i de kanalene studentene er til stede. Samtidig har vi de siste årene jobbet bevisst og målrettet for å vise fram Tolletaten som arbeidsgiver, og å gi et tett på og ærlig innblikk i våre tolleres arbeidshverdag. Disse høye søkertallene tar jeg som et tegn på at vi har lykkes, sier tolldirektør Øystein Børmer.

SAMARBEID: Signering av samarbeidsavtale mellom Tolletaten og Universitetet i Stavanger i fjor høst. Fra venstre: Tolldirektør Øystein Børmer og rektor ved UiS Klaus Mohn.

Dette er første året norske studenter kan gjennomføre en tollfaglig utdanning som en bachelorgrad, og studiet i Stavanger er det eneste av sitt slag. Studiet gir Norge en helt ny utdanningsmodell for tollere, og er et variert og tverrfaglig studieløp med mange muligheter. Blant sentrale emner er jus, handel og vareførsel, etterretning, HMS, psykologi, kultur- og samfunnsfag, konflikthåndtering og logistikk. I programmet inngår 6 måneder praksis på tollsteder.

Pandemi og TV-serie

Totalt har altså 2064 søkere det nye studiet på førstevalg, og kjemper om kun 35 plasser. Totalt har 5066 søkere ført opp studiet på sin søknad.

– Våre tolleres arbeidshverdag har vært ekstra synlig for nordmenn på flere områder den siste tiden. Vi har en TV-serie som vi vet svært mange nordmenn, og spesielt unge, følger med på. Samtidig har pandemien satt et ekstra fokus på dem som jobber i førstelinjen med samfunnssikkerhet og beredskap. Omfanget av varer som krysser grensene våre øker år for år, og trusselbildet er i stadig endring. At så mange norske studenter ønsker å ta en tollerutdanning er derfor ekstra gledelig. Vi trenger mange engasjerte og flinke tollere i årene som kommer også, sier Børmer.

GLEDELIG: Grete Johanne Koht Astad i Tollkonsult AS gleder seg over interessen for tollfaget.

Eier og daglig leder Grete Johanne Koht Astad i Tollkonsult, kaller seg selv tollnerd, og forteller at hun omtrent har faget som fritidsinteresse, selv om hun også jobber med det fulltid.

– Kritisk kompetanse

Hun er glad for at interessen for tollfaget er stor, og tror det vil komme norsk næringsliv til gode.

– Tollkompetanse er blitt kritisk kompetanse, og Brexit har vist at tollkompetanse er litt mangelvare i Norge, sier hun til MT.

Hun forteller at de 35 studentene som er så heldig å få plass på studiet i Stavanger, vil gå en travel, variert og krevende hverdag i møte, men som også gir mange muligheter.

– Du får en fagutdanning, som kvalifiserer til jobb i Tolletaten, men også i næringslivet. Både bransjen, lovene og reglen og internasjonal handel utvikler seg hele tiden. Toll er definitivt et spennende fagfelt, med mange ulike regelverk. Bare se på hvordan e-handelen har utviklet seg de siste årene, sier Astad.

Powered by Labrador CMS