Lavere avgifter til sjøs

En liten julegave fra samferdselsministeren til sjøfarten.

Publisert

 

Regjeringen reduserer sikkerhetsavgiften med 9,1 prosent for trafikken som dekkes av sjøtrafikksentralen på Grenland. Sikkerhetsavgiften som dekkes av sentralen på Kvitsøy reduseres med 15 prosent, med unntak av trafikken somskal inn til Kårstø. For resten av sentralene blir avgiftene moderat redusert eller uendret, opplyser regjeringen.

- Regjeringen vil styrke sjøtransporten og gir nå skipsfarten betydelige reduksjoner i sektoravgiftene for 2019. Vi er godt fornøyde med at vi når reduserer sikkerhetsavgiftene med inntil 15 prosent, og at losavgiften ikke oppjusteres for pris- og lønnsvekst, påpeker samferdselsminister Jon Georg Dale. 

Losavgiften er uendret fra 2018 til 2019. 

- Den tydelige satsingen til regjeringen på kostnadseffektive løsninger gir nå prositive resultater for hele nærskipsfarten. Jeg er glad for at de naturlige svingningene i økonomien og aktivitetsnivået til for skipsfarten også drar i riktig retning, sier Dale.