TRANSPORT-FEST: En tur til Italia i mai? Er du transport-interessert, kan du legge turen innom Milano.

Milano vil skape transport-bølger

En revolusjonerende endring blåser over transportbransjen, og midt i denne stormen står Transpotec Logitec og Next Mobility Exhibition (NME) klare til å vise fremtidens løsninger.

Publisert

Dette melder arrangøren i en pressemelding i forkant av transport- og logistikkmessen som arrangeres i Fiera Milani fra 8. mai.

TESTING: Det er muligheter for å prøve bilene på en bane.
SCANIA: Arrangøren sender ut mange bilder fra Scania som er kjent for de fleste.

Det er to separate arrangementer, men som arrangeres samtidig samme sted. Disse to arrangementene vil samle industrien under ett tak for å kaste lys over kjøretøyene og løsningene som vil forme fremtiden for miljøvennlig transport, står det videre.

I en tid hvor miljøbevisstheten når nye høyder, spiller transport en nøkkelrolle i kampen mot klimaendringer. Med ansvar for en svimlende 24% av direkte CO2-utslipp, står sektoren ved et vendepunkt. EU har satt et mål om null netto-utslipp innen 2050, en utfordring som krever en årlig reduksjon på over 3% i transportemisjonene innen 2030.

Transpotec Logitec og NME tar denne utfordringen på strak arm, med en samling på over 400 selskaper som viser alt fra alternative motorløsninger som elektrisk, hydrogen, biodiesel, og biomethan, til nyskapende konsepter som tilkoblet og autonom kjøring, og urban luftmobilitet. Sammen vil de utforske hvordan teknologi, big data og digitalisering kan revolusjonere transportsektoren, gjøre den mer effektiv og redusere dens miljøavtrykk.

- Våre veier og himmel er på randen av en syvende revolusjon innen transport, drevet frem av en ny bølge av teknologisk innovasjon og en aldri før sett miljøbevissthet, sier Simona Greco, direktør for arrangementer ved Fiera Milano.

LYS: Helt ned på detaljnivå!

- Ved å samle Transpotec Logitec og NME, skaper vi en unik plattform for å diskutere, utforske og omfavne fremtiden for bærekraftig mobilitet, sier hun videre.

Det stopper ikke ved kjøretøy og teknologi. Møtet vil også dykke ned i hvordan samfunnet endres, fra en voksende befolkning og urbanisering til en kultur for deling og hypermobilitet, og hva dette betyr for fremtidens transportbehov.

Transpotec Logitec og NME er mer enn bare en utstilling: Arrangementene er viktige steg for å bedre forstå hvordan vi flytter mennesker og varer på en måte som gagner både samfunnet og planeten. Med et bredt utvalg av konferanser og «workshops», vil messen ikke bare belyse dagens løsninger, men også peke ut veien videre for bærekraftig mobilitet.

- Så merk kalenderen for 8. til 11. mai 2024, for dette blir et stort øyeblikk for alle som er opptatt av transportens fremtid. Bli med oss i Milano for å være en del av endringen! avslutter Greco.

Denne artikkelen er skrevet av AI-verktøyet ChatGPT4 og gjennomgått av MTs journalister.

Powered by Labrador CMS