Adm. direktør i NHO Logistikk og Transport, Are Kjensli, mener Innlandet fylkeskommune gjør vei i vellinga når det åpnes for modulvogntog på veinettet. Foto: Per Dagfinn Wolden

Gir åpning for modulvogntogene

Innlandet fylkeskommune lytter til næringen og gir plass til modulvogntog på veinettet.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mange aktører, herunder NHO Logistikk og Transport, har i flere år jobbet for å få på plass et vegnett for modulvogntog. - Det er derfor med stor glede vi nå konstaterer at Innlandet fylkeskommune ønsker å imøtekomme næringen, sier adm. direktør i NHO Logistikk og Transport, Are Kjensli.

Innlandet fylkeskommune foreslår å åpne 330 kilometer fylkesveg for modulvogntog type 1 og type 2, samt vogntog som er inntil 24 meter lange.

Rask behandling

Forslaget er spilt inn til ekstraordinær revidering av veglistene som Statens vegvesen gjennomfører. Den ekstraordinære revideringen behandles senere i desember. Miljøgevinst, konkurransekraft og lavere transportkostnader

Lengre vogntog øker effektiviteten samtidig som utslipp og ulykkesrisikoen reduseres med færre vogntog på veien. Tre ordinære vogntog kan erstattes med to modulvogntog. Altså kan man fremføre samme godsmengde med færre biler.

Bedriftsøkonomisk

Det gir en bedriftsøkonomisk effektivisering. Det gir også en gevinst på trafikkavvikling og trafikksikkerhet. Modulvogntog har vesentlig lavere utslipp per tonnkm og volumkm enn vanlige vogntog, og vil dermed for et gitt transportarbeid medføre utslippsreduksjoner i CO2, NOX og PM.

Effektive transportkorridorer

Kjensli understreker at NHO Logistikk og Transport er opptatt av effektive transportkorridorer, og at det lenge har vært tatt til orde for at man må tenke helhetlig fremfor å tenke enkeltstrekk.

- Det er mer effektivt å åpne hele tømmervegnettet for modulvogntog, og heller legge begrensninger på enkeltstrekninger der særlige forhold tilsier det, enn at alle veier er stengt og må åpnes enkeltvis. Innlandet fylkeskommune har tatt sitt ansvar for industri og vareeiere med dette forslaget. Vi forventer nå at de øvrige fylkeskommunene gjør det samme, sier Kjensli og fortsetter:

Unødvendige flaskehalser

- Tross oppløftende initiativ fra Innlandet fylkeskommune er vi ikke helt i mål. Forutsigbarhet er avgjørende for næringsaktørenes investeringsvilje. Her er det potensiale for forbedring. Vi må heller ikke glemme viktigheten av tilknytningsveier til enkeltbedrifter og industriområder. Vi må påse at tilgangen til bruk av større vogntog ikke stopper opp på grunn unødvendige flaskehalser. Vi må bestrebe effektiv, sikker og miljøvennlig godsframføring fra a til å, sier NHO LT-sjef Are Kjensli.

Powered by Labrador CMS