Oslo Havn får støtte til landstrøm både til containerskipene på Sjursøya og til cruiseskipene på Rivierkaia.

Støtte til fem nye landstrømprosjekter

Oslo Havn KF får til sammen 32,4 millioner kroner i Enovastøtte til bygging av landstrøm i hovedstaden.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Følgende prosjekter får støtte:

StøttemottakerStedStøttesum
Fjuel Tromsø ASUtbygging av landstrømanlegg Troms Fryseterminal, Tromsdalen2.050.000
Fjord Base ASLandstrøm Kai D3.200.000
Oslo Havn KFLandstrøm til containerskip på Sydhavna4.900.000
Frøya kommuneInvesteringsstøtte til infrastruktur for strøm for havneopphold og lading6.870.000
Oslo Havn KFLandstrøm til cruiseskip på Revierkaia i Oslo27.500.000
Sum44.520.000

Dette er Enovas tolvte utlysing for investeringsstøtte til landstrøm siden 2016. Gjennom disse rundene har Enova gitt støtte til 114 landstrømprosjekter med over 800 millioner kroner.

- Enova arbeider for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Landstrøm er i så måte et viktig steg i retning av utslippsfri sjøtransport. Det er ekstra gledelig å kunne bidra til at cruisetrafikken inn til hovedstaden reduserer sine utslipp, sier markedssjef Gunnel Fottland i Enova.

Havnedirektør i Oslo Ingvar M. Mathisen er glad for Enovas bidrag til landstrøm.

I denne runden får fem prosjekter støtte, og den største potten går til Oslo Havn. Landstrømanleggene rettes mot cruiseskip på Revierkaia og mot containerskip i Sydhavna. I tillegg går Enova inn med statlig støtte til tre andre anlegg langs kysten. Landstrømanleggene skal være i drift senest desember 2023.

- Jeg er meget glad for at Oslo Havn prioriteres av Enova, både når det gjelder støtte til landstrøm for cruise og til containerskip. Oslo Havn har svært ambisiøse klimamål og skal redusere totalutslippene i havna med 85 prosent innen 2030. Enovas støtte vil være et viktig element når havnestyret skal beslutte om vi skal etablere landstrøm for cruise og containerskip, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen i Oslo Havn.

Enova planlegger flere utlysninger på programmet i 2022. Samtidig vil statsforetaket evaluere landstrømsatsinga og vurdere fremtidig virkemiddelbruk i lys av markedsutviklingen.

-Skal vi ha effektive og treffsikre virkemidler, må vi lytte til markedet og gjøre tilpasninger underveis. Vi ser for eksempel et økende samarbeid mellom havner når det kommer til valg av landstrømsystem, noe som vil gjøre det lettere for redere å benytte seg av landstrøm. Nettopp slike forhold må evalueringen fange opp og diskutere betydningen av, sier Fottland.

Powered by Labrador CMS