Dronefoto av Vanem Næringspark i Moss.
Dronefoto av Vanem Næringspark i Moss.

NREP med storsatsing i Moss - kjøper Marine Trading 

NREP Logicenters fortsetter sin vekst i mosseregionen gjennom oppkjøpet av Marine Trading AS. 

Publisert

NREP Logicenters fortsetter sin satsing i Moss og har sammen med Gudmund Harlem inngått en avtale om å kjøpe selskapet Marine Trading AS. Transaksjonen innebærer oppkjøp av alle de ni logistikk-eiendommene som Marine Trading AS eier i Moss, i tillegg til en betydelig tomtebank i Våler Næringspark, melder selskapet i en pressemelding.

- Marine Trading AS' eiendommer passer godt inn i vår nordeuropeiske portefølje, med fleksible bygg som passer til både store og små logistikkleietakere. Logicenters har sterk tro på Moss som logistikkhub med nærhet til europavei og havn, i tillegg til en attraktiv tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Eiendommene vi kjøper har også noen miljømessige kvaliteter og et godt utgangspunkt å bygge videre på som harmonerer med vår satsing på bærekraft, formidler Jørgen Bråten Nordby, investeringsansvarlig og porteføljeforvalter i NREP Logicenters.

- Et viktig strategisk skritt

Ifølge eiendomsselskapet representerer oppkjøpet et strategisk skritt for å styrke Logicenters tilstedeværelse innen logistikkområdet i Norge og sikrer mer tomt for å fortsette utviklingen av logistikkfasiliteter sør for Oslo. Logicenters bygger for tiden et logistikkbygg på over 20 000 m2 i Moss på spekulasjon og utvider nå sin portefølje i området. 

- Vi er svært fornøyde med vår fortsatte satsning i Norge. Oppkjøpet av denne porteføljen er virkelig bra da det gir oss muligheten til å utvikle virksomheten vår ytterligere. Vi har stor tro på Moss som et konkurransedyktig og kostnadseffektivt alternativ til Vestby. Dette stemmer også overens med vårt engasjement for å tilby og utvikle moderne og bærekraftige logistikkløsninger for våre leietakere. Kombinasjonen av flere eksisterende bygninger og areal passer godt med vår strategi om å kontinuerlig legge til rette for vekst og endrede behov for leietakerne, formidler CEO Matthias Kettelhoit i meldingen. 

Logicenters opplyser videre at de har inngått et samarbeid med Gudmund Harlem, som blir medinvestor og vil innta en operativ rolle for å bistå med utleie og videre utvikling av tomtebanken. 

- Tiden var moden for salg

Det er den lokale forretningsmannen Svein Rolf Willadsen, via holdingselskapet SRW AS, som er selger i transaksjonen. Det er ikke kommunisert noen salgssum.

- Jeg har igjennom flere år hatt et tett og godt samarbeid med Marine Trading AS for å utvikle næringseiendomsporteføljen de har og vi har i felleskap klart å etablere mange solide leietakere i porteføljen, både i eksisterende bygg og i byggene som har blitt oppført de senere år. Gjennom denne prosessen ble jeg enig med Svein Willadssen om at tiden var moden for å overlate eiendomsporteføljen videre til en større aktør for å utvikle selskapet ytterligere. Jeg vil takke teamet i Marine Trading AS for et tett og godt samarbeid i prosessen og det er med ydmykhet jeg vil videreføre det gode arbeidet de har gjort både med eiendommene og ikke minst med det tette forholdet de har hatt til sine leietakere og samarbeidspartnere, sier Gudmund Harlem. 

- Etter å ha utviklet vår næringseiendomsportefølje i over 20 år var tiden moden for å overlate den videre utviklingen av eiendomsporteføljen til andre. Gjennom et godt samarbeid med Gudmund Harlem over flere år, var det naturlig å inngå dialog med Gudmund for å overgi våre eiendommer til en større aktør for å utvikle porteføljen ytterligere. Jeg har troen på at nye eiere vil forvalte eiendommene på en måte som vil være positivt både for våre lokale samarbeidspartnere og nye og eksisterende leietakere. Vil med dette ønske alle involverte lykke til og for et godt samarbeid i prosessen, formidler Svein Willadssen, eier av SRW AS

Powered by Labrador CMS