Det vil ta en god stund før togtrafikken kan gjenopptas gjennom Gudbrandsdalen.

Krever kompensasjon etter brokollaps

Jernbaneoperatørene taper millioner og har behov for økonomisk hjelp, mener NHO Logistikk og Transport.

Publisert Sist oppdatert

- Vi vurderer situasjonen for bransjen som kritisk, sier administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport Are Kjensli i en pressemelding onsdag.

NHO Logistikk og Transport ber regjeringen om å kompensere jernbaneoperatørene som taper millioner og har behov for økonomisk hjelp.

Dovrebanen vil være stengt over lang tid på grunn av kollaps av Randklev bro ved Ringebu. Rørosbanen er nå delvis åpnet for godstransport, likevel er det store forsinkelser, lav kapasitet og mangel på diesel-lokomotiv.

- Vi vurderer situasjonen for bransjen som kritisk og vi ber om et snarlig møte med samferdselsdepartementet for å redegjøre nærmere for situasjonen, sier administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport Are Kjensli.

Rammes hardt

CargoNet rammes hardt av brokollapsen. 

- Dette er en fortvilet situasjon, sier Ingvild Storås administrerende direktør i CargoNet AS.

Bane Nor tør ikke si hvor lang tid det vil ta før Dovrebanen igjen kan åpnes. 

– Vi kan ikke si noe om hvor lang tid det vil ta før forbindelsen over Lågen er gjenopprettet, men det er på det rene at dette vil ta lang tid. Bane NOR og Vegvesenet har midlertidige bruer i beredskap, og vi vil blant annet se på om det kan være hensiktsmessig å benytte noe av dette, sier banedirektør Eivind Bjurstrøm i Bane Nor. 

Spekter bekymret

Arbeidsgiverforeningen Spekter ber om et hastemøte med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet for å diskutere situasjonen

- Det er også store utfordringer for godstransporten og vi er svært bekymret for de langsiktige konsekvensene for godstransporten, og hva dette betyr for markedsandelene for gods på bane, sier direktør for samfunnspolitikk i Spekter, Odd Erik Stende.

Spekter mener det haster med konkrete løsninger for både personell- og godstransporten på den berørte strekningen, og ønsker derfor å møte politisk ledelse i Samferdselsdepartementet sammen med de mest berørte medlemsvirksomhetene, for å diskutere alternative løsninger, og kompenserende tiltak.

– Verken persontrafikken eller godstrafikken kan vente. Det haster med å få på plass nye løsninger, og politisk ledelse i Samferdselsdepartementet må støtte foretakene slik at de kan opprettholde en akseptabel avvikshåndtering fram til Dovrebanen kan gjenåpnes, sier Stende.

Powered by Labrador CMS