Pådriver for fremtidens utslippsfrie havn. PERS-sertifiseringen bekrefter at vi er på rett vei for å flytte mer gods fra vei til sjø og redusere utslipp, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen, miljørådgiver Emma Høysæter Minken (med sertifikatet) og seksjonsleder plan- og miljø, Heidi Neilson. Foto: H.K Riise

Oslo Havn miljøsertifisert

Oslo Havn er for andre gang sertifisert etter miljøledelsesstandarden for havner, PERS.

Publisert

Oslo Havn er en av 90 havner fra 26 land i samarbeidsnettverket EcoPorts. Den europeiske havneorganisasjonen ESPO står bak nettverket og PERS-sertifiseringen.

- Oslo Havn legger listen høyt for å nå sine miljø og bærekraftsmål. Vi verdsetter at havna fremmer samarbeid for å bli bedre, som også er ideen bak nettverket Eco Ports, sier Isabelle Ryckbost, generalsekretær i ESPO.

PERS står for Port Environmental Review System og er etablert av den europeiske havneorganisasjonen ESPO. Sertifiseringen er omfattende og utføres annen hvert år fra ekstern revisor fra Lloyd's register.

- Oslo Havns visjon er å bli verdens mest effektive og miljøvennlige bynære havn. MåIet er å bli utslippsfri på sikt. Innovasjon, grønn teknologi og samarbeid er avgjørende for å lykkes. PERS-sertifiseringen er et viktig bidrag i dette arbeidet, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

- Havnene har en nøkkelrolle for å tilrettelegge for bærekraftig transportvekst gjennom økt sjøtransport i og rundt de store byene i Europa. Samarbeid fremmer deling av kunnskap og erfaringer for felles bærekraftige løsninger, sier Heidi Neilson, seksjonsleder plan- og miljø i Oslo Havn i en melding på havnens egen nettside. Hun leder samarbeidsgruppen for bærekraftig utvikling i ESPO, «Sustainable Development Committee.

Oslo Havn ønsker å være en pådriver for å utvikle fremtidens utslippsfrie havn, skal bidra til langsiktig bærekraftig utvikling ved å legge til rette for effektiv og miljøvennlig havnedrift og oppmuntre til bruk av ren energi og nyskapende infrastruktur.

- PERS–sertifiseringen måler hvordan vi jobber med miljø og bærekraft på flere nivåer. Vi måles på hvordan miljømålene integreres i arbeidet vi utfører. Det er en god metode for å utføre egenkontroll og bidrar til kontinuerlig forbedring og utvikling, sier Emma Høysæter Minken, miljørådgiver i Oslo Havn.

Powered by Labrador CMS