Illustrasjonsbilde: Kontrollørene på Ånestad kontrollstasjon har analysert utskrifter som dette for å avsløre brudd på reglene for kjøre- og hviletid.

Anmeldte fem transport-bedrifter i Hedmark

Statens vegvesen fant «grove og systematiske» brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene ved fem bedriftskontroller.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Til sammen kontrollerte Statens vegvesen 31 transportbedrifter for brudd på kjøre- og hviletidsreglene i Hedmark i 2020. Fem av kontrollene endte med anmeldelse.

- Kjøre- og hviletidsreglene er til for å unngå at trøtte og uopplagte sjåfører kjører langs veiene våre. Dette er viktig for alle trafikanters sikkerhet. Reglene skal også bidra til at førere har gode arbeidsvilkår og at alle bedrifter konkurrerer på lik linje. Når vi anmelder en bedrift for brudd på disse reglene, betyr det at det vi har avdekket er alvorlig, sier fagleder i Statens vegvesen, Geir Thomas Finstad.

332 førere i de 31 bedriftene ble kontrollert. Til sammen avdekket Statens vegvesen 1294 overtredelser og fem bedrifter ble altså anmeldt for det Vegvesenet betegner som «grove og systematiske brudd på regelverket».

Kjørte med annen persons sjåførkort

En av bedriftene ble anmeldt etter at det ble avdekket at en av deres ansatte kjørte med en annen førers sjåførkort.

- Sjåførkortet er et personlig smartkort som registrerer hver enkelt sjåførs kjøre- og hviletid. I dette tilfellet oppdaget vi at en fører gjentatte ganger hadde brukt sjåførkortet til en fører som var ansatt i en annen bedrift. Analyser av timelister og utskrifter fra sjåførkortet viste at det til sammen var kjørt over 1100 kilometer på dette kortet. Det man oppnår med dette er å omgå bestemmelsene om kjøre- og hviletid, slik at kjøreperioden kan forlenges og man kan unnlate å ta lovpålagt døgnhvil, sier Finstad.

Føreren som misbrukte sjåførkortet, hadde i utgangspunktet bare enkelte mindre brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. De innleverte dataene fremsto som ekte, men viste ikke det reelle forholdet. Føreren byttet sjåførkort og kjørte på dette for å få det til å se ut som at han fulgte reglene.

Bedriften er ansvarlig for brudd

- Etter at vi avslørte manipuleringen oppdaget vi flere grove brudd. Dette resulterte i en anmeldelse av både fører og bedrift. Alle transportbedrifter skal regelmessig kontrollere at bestemmelsene om kjøre- og hviletid blir fulgt. Bedriften er ansvarlig for overtredelser som er begått av foretakets førere, og skal organisere arbeidet til førerne slik at de er i stand til å følge kjøre- og hviletidsbestemmelsene, sier Finstad.

Resultatet i dette tilfellet ble et forelegg på 10.000 kroner til fører, mens transportforetaket fikk 30.000 kroner i forelegg. Tidligere i 2020 har tre drosjeselskap i Hedmark vedtatt forelegg for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene på henholdsvis 40.000, 50.000 og 75.000 kroner.

Powered by Labrador CMS