Narvik Havn igangsetter togtransport til og fra Finland.

Starter godstog fra Narvik til Finland

Narvik Havn KF, med støtte fra Nordland fylkeskommune, starter opp en ny regulær togrute mellom Narvik og Haparanda/Tornio i Finland.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Narvik Havn har i mange år jobbet med å realisere godskorridorer fra Nord-Norge til Finland og videre til Kina. Nå er et nytt steg på denne veien tatt, når en ny togrute starter i slutten av april.

Ruten legger til rette for økt transport over Narvik havn og jernbane fra Nord-Norge til Nordkalotten, Baltikum, Europa og Asia, og vil i første omgang ha avgang annenhver uke, opplyser Narvik Havn i en pressemelding.

Vil gjenta ARE-suksessen

CargoNet AS er valgt som samarbeidspartner på strekningen Narvik – Haparanda/Tornio. De er allerede godt etablert i Narvik med sin egen terminal, lang erfaring og distribusjonsnettverk i Norge. Som operatør og speditør til/fra Helsinki har vi Nurminen Logistics Oy. Nurminen har ukentlige avganger til Baltikum, Europa og Asia noe som styrker satsingen på transporter øst/vest.

Havnedirektør Børge Edvardsen Klingan gleder seg til å kunne tilby godstogforbindelse til Finland fra Narvik Havn.

– Vi har stor tro på dette, og det har Nurminen også, sier havnedirektør Børge Edvardsen Klingan til MT.

– Vi håper at dette vil bli den samme suksesshistorien som ARE-toget fra Narvik til Oslo var da det startet som et prøveprosjekt, legger han til.

Godsruten åpner opp nye markeder og gir et bedre logistikktilbud til næringslivet i landsdelen og nordområdet for øvrig. Investeringer innen grønn industri og prioriterte vekstnæringer som fiskeri og mineraler forutsetter også videre utvikling av effektive og gode logistikkløsninger, enten det er på bane, vei eller sjø, skriver Narvik Havn i en pressemelding.

Grønne løsninger

Klingan understreker også at godsruten vil være utslippsfri, og at den er et ledd i en større grønt skifte i nord.

– Det grønne skiftet trekker nordover. Spesielt i Nord-Sverige, der de har fått en investeringsportefølje på over 1000 milliarder svenske kroner over de neste åtte til ti årene, sier Klingan.

Havna jobber nå med å fylle toget, og Klingan understreker for eventuelt skeptiske kunder at toget kommer til å gå uansett.

– Det er viktig å si, at toget går selv om det skulle være tomt, ler han.

Fisk vil være en naturlig del av godsvolumet fra Narvik og østover, men det jobbes også med å fylle transportene med andre typer stykkgods.

– I tillegg jobber vi selvsagt aktivt for å få en balanse i godsflyten, sier Klingan.

Russisk utfordring

En nøkkelkorridor for Narvik Havn har vært transportåren mellom Nord-Norge og Kina, via det russiske jernbanenettet. Havnedirektøren legger ikke skjul på at det er utfordrende som følge av det russiske militære angrepet på Ukraina og påfølgende sanksjoner fra Vesten.

– Det er et meget godt spørsmål hvordan det vil bli. Det er så vidt jeg skjønner ingen direkte sanksjoner per i dag mot å frakte gods i transitt gjennom Russland, men vi merker at markedsaktører unngår det av moralske grunner, sier Klingan.

Han påpeker likevel at en togforbindelse fra Narvik ikke er avhengig av videre forbindelser til Østen.

– For oss er det viktig å legge til rette for økt transport via havna, mot Sverige, Finland de baltiske landene og Polen, som vi også kan definere som nærmarkeder, understreker han.

Powered by Labrador CMS