Signeringen av avtalen ble gjennomført digitalt, naturligvis. Narvik Havn opp til høyre på storskjermen.

Narvik med Kina-avtale

Chongqing International Logistics Hub og Narvik Havn KF underskrev nylig en samarbeidsavtale, som skallegge til rette for godstransporter mellom de to ganske ulike knutepunktene.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I Chongqing, midt i Kina, bor det 32 millioner mennesker. I Narvik bor det 22.000. Likevel har logistikkmiljøene i de to byene funnet sammen med en felles interesse.

Narvik Havn KF og Chongqing Logistics Hub og jernbaneterminal etablerte i januar 2021 et samarbeid for å fremme The Arctic Route, en transportkorridor mellom Narvik havn og Chongqing. Narvik havn er isfri og den nordligste havnen i Norge med jernbaneforbindelse. Chongqing er et sentralt jernbaneknutepunkt og distribusjonssenter med logistikkpark for den vestlige delen av Kina. The China-Europe Railway Express og den nye vestlige land-sjø korridoren har sitt startpunkt i Chongqing.

Og under en pandemi som er så alvorlig som Covid-19, ble avtalen naturlig nok undertegnet via Teams på Internett. Først underskrev Narvik Havn, som sendte avtalen over til Chongqing, hvor den andre parten underskrev.

Narvik Havn opplyser at avtalen bygger på de overordnede kravene for utvikling av forholdet mellom Kina og Norge med gjensidig respekt, likhet og likeverdige handelsfordeler som prinsipper.

- Vårt hovedmål for samarbeid er å etablere en regulær togforbindelse for transport av containere mellom Narvik og Chongqing. Narvik Havn og Chongqing jernbanehavn vil i fellesskap arbeide for grenseoverskridende jernbanetransport, bygge forbindelse mellom sjø- og jernbanetransport og videre etablere transportkanaler for gods

mellom Nord-Norge og Kina. Ambisjonen er at denne arktiske og Euroasia ruten skal være grunnlaget for handelssamarbeid mellom Narvik og Chongqing, påpeker Rune J. Arnøy, tidligere havnedirektør, og nå rådgiver for konstituert havnedirektør i Narvik Havn. Han avslutter:

- Denne transportkorridoren bidrar til FNs bærekraftmål ved at hele strekningen er elektrifisert. Våre ambisjoner er å bidra til CO2-nullutslipp.

Den elektrifiserte jernbanelinjen starter ved Atlanterhavet og knytter Narvik til Kina via Sverige, Finland, Russland og Kasakhstan.

Powered by Labrador CMS