Norske Skog flytter nå sin transport mellom Larvik og Halden over på jernbane.

Ny godsterminal i Larvik fjerner hundrevis av tømmerbiler gjennom Oslo

LARVIK: Fredag åpnes nye jernbanespor i Larvik Havn, og Norske Skog får flyttet tømmer- og flistransport fra vei til bane.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Larvik Havn har lenge jobbet med å få bruke Sikatomta, mellom fylkesveien og gravlunden på bildet, til godsterminal. Fra fredag er de i gang.

Larvik Havn har lenge jobbet med å få bruke den såkalte Sika-tomta til en jernbaneterminal for gods. Fredag er det endelig klart for åpning.

– Tilrettelegging av infrastruktur for lokalt næringsliv og reduksjon av utslipp og reduksjon av tungtransport er en sentral oppgave for Larvik Havn. Etter flere år med planlegging er endelig jernbaneterminalen tilknyttet Larvik havn en realitet. Nå kan vi tilby en effektiv og miljøvennlig jernbaneløsning, slik at vareeier effektivt kan flytte sitt gods fra vei til sjø og bane. Dette er en stor dag for alle involverte aktører, og en viktig milepæl som er nådd for oss i Larvik Havn, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.

Flis og tømmer

Det er i første omgang Norske Skog som skal benytte terminalen. Flis fra Bergene Holm i Amundrød nær Larvik vil gå på skinner til Norske Skog Saugbrugs i Halden. Sagtømmer av langt bedre kvalitet kommer tilbake til Larvik. Å få godset over på skinnene spares mange lastebiltransporter via Oslo. Ett godstog tilsvarer 30 lastebiler, så med ett ekstra tog i uken forsvinner hundrevis av lastebiler på strekningen Larvik – Oslo – Halde.

Det blir mindre eksos, mindre utslipp, mindre svevestøv, mindre mikroplast og tryggere på veiene.

– Gjennomføring av det grønne skiftet i europeisk industri og oppfyllelse av utslippsforpliktelser i Glasgow-avtalen vil kreve at vår inn- og uttransport skjer med utslippsfrie transportløsninger. Norske Skog Saugbrugs gjennomfører dette nå i praksis. Fra i dag vil all langveistransport av tømmer og flis til fabrikken i Halden gå på jernbane. Hele omleggingen fra vei til bane har redusert antall tømmer og flisvogntog på veiene med 7500 per år, sier Finn Arne Bjørsntad, supply chain manager timber ved Norske Skog Saugbrugs i Halden.

Bane Nor har tidligere rapportert 12 prosent vekst i godstog for 2021 sammenlignet med året før. Jernbanesporet på Larvik havn er et resultat av at havnen de siste årene har opplevd økt etterspørsel etter mulighet for å kjøre gods på bane til og fra Larvik havn, og bidra til reduksjon av utslipp og tungtransport på vei.

Brukt tidligere

Det har vært jernbanespor her før, men sporet har ikke vært i bruk siden 2012. I 2018 investerte Vestfold fylkeskommune og Bane Nor totalt 18,6 millioner kroner for at det skulle bli operativ drift på sporet. Oppgraderingen inkluderte blant annet skifte av ballast, sviller og svar, ny sporveksel, to nye spor og vedlikehold og kontroll av gammel sporveksel.

Høsten 2020 henvendte Bergene Holm, Norske Skog og Greencarrier seg til Larvik Havn med ønske om å ta i bruk sidesporet og terminalområdet ved Larvik havn, for frakt av tømmer og flis til og fra Larvik. Nå er det offisiell åpning av jernbanesporet og Grenland Rail vil kjøre faste avganger fra Larvik på sen kveld eller natt en gang i uken. Greencarrier vil laste på og losse av inne på terminalområdet.

– Transport står i dag står for cirka 25 prosent av de totale CO₂-utslippene i EU og reduksjon av utslipp fra transport går sakte sammenlignet med andre økonomiske sektorer, som for eksempel energiforsyning og industri. Bergene Holm har satt produksjonsrekord de siste åtte årene og forbruker årlig nesten 1,2 millioner kubikkmeter sagtømmer ved våre sju fabrikker. Det tilsvarer omtrent 25.000 fullastede tømmerbiler. På andre siden av fabrikkene går det ut like mange lastebiler med trelast, flis og bark. At vi kan frakte mer av våre produkter ved å bruke de transportformene med lavest utslipp er viktig. Derfor støtter vi opp om dette og mange andre prosjekter som reelt bidrar til lavere CO₂-utslipp, sier Erland Løkken, administrerende direktør i Bergene Holm AS.

Powered by Labrador CMS