Togtransport bidrar til gla`laks.
Togtransport bidrar til gla`laks.

Gla´laks til Kina

Det nærmer seg avgang for første laks på toget fra Narvik til Kina. Arbeidet med å forlenge togforbindelsen har fått et gjennombrudd.

Publisert

Ny teknologi gjør at sjømat kan holde seg fersk i 30 dager. Det er dobbelt så mye som i dag, og gjør at fisken rekker å ta toget til Kina i stedet for å fly.

Det gir betydelige CO2-utslipp som taler til fordel for å bruke Ofotbanen.

Disse mulighetene har nå åpnet seg etter at Russlands president har signert flere lovendringer som åpner for transitt av blant annet sjømat fra Europa gjennom Russland til Asia.

En laks på toget fra Narvik vil nå frem til Kina nesten like fersk som den som tar flyet. Men den vil også være mye gladere – fordi den har reist på billigbillett og spart miljøet for store CO2-utslipp. Før jul går første container med gladlakser til Kina, skriver Fremover.

Målet er snarest å komme i gang med ordinære fisketransporter på Silkeveien fra Narvik til kinesiske middagstallerkener.

Gjennombruddet

Russland har nettopp endret på reglene for transitt av fisk og andre matvarer på bil og tog. Nå tillater de at containere med fisk kan komme inn gjennom Finland og passere ut igjen i Kasakhstan.

- De nye reglene åpner helt nye muligheter for å frakte varer mellom Narvik og Kina, sier Micael Blomster til Fremover.

Blomster arbeider sammen med finske Kouvola Innovation for å øke godsstrømmene mellom Kina og den finske byen Kouvola.

Ofotbanen, Narvik og den isfrie atlanterhavshavna er en viktig brikke for å få dette til.

I 2018 etablerte Narvik havn og utviklingsselskapet Futurum, Kouvola Innovation og Xi’an i Kina en avtale om å utvikle togtransporter mellom Xi’an, Kouvola og Narvik.

At det nå er tillatt å transportere fisk på jernbane gjennom Russland til Asia, er ifølge Micael Blomster et gedigent gjennombrudd.

Miljøvennlig og billig

Det er BluWrap som har utviklet teknologi som gjør at fisken tåler den lange togturen, og kan være fremme i Asia med fortsatt et par uker igjen på holdbarheten.

BluWraps norske direktør Ola Strand bidrar til gjennombrudd for transport av laks på skinner.
BluWraps norske direktør Ola Strand bidrar til gjennombrudd for transport av laks på skinner.

– Denne russiske regelendringen er det vi har ventet på. Straks vi har alle de nødvendige tillatelsene på plass, skal vi gjennomføre prøvetransporten. Vi må være realistiske og innse at dette kan ta noe tid, men innen jul bør dette kunne skje, sier BluWraps norske direktør Ola Strand.

 

Han mener at toget sammen med selskapets unike teknologi nærmest kan snu opp ned dagens eksportmønster for sjømat til Asia.

Den tidligere SAS-direktøren er ikke i tvil om at toget har sine klare fordeler i forhold til fly.

– Når du kan fjerne 80 prosent av transportkostnadene og kutte 90 prosent av CO₂-utslippene, snakker vi om tall som virkelig monner.

– I et bærekraft-perspektiv har jernbanetransport et enormt fortrinn, sier Strand.

Han tror at sjømat på tog fra Narvik har et stort potensial.

– Vi har dialog med Sjømatrådets kontor i Kina, og de forteller om svært stor interesse derifra.

– Det er forventet en femdobling i det kinesiske markedet alene. Denne økningen kan vi ta på toget.

– Og så må vi innse at det til syvende og sist er opp til leverandører og kunder å avgjøre hva de foretrekker. Det viktige for oss er å få i gang de første transportene og bevise at vi kan holde det vi lover om kvalitet, sier Ola Strand til Fremover.

Micael Blomster er enig med Ola Strand. Potensialet er stort.

Ofotbanen blir et stadig viktigere ledd i den globale verdikjeden.
Ofotbanen blir et stadig viktigere ledd i den globale verdikjeden.

 

– Jeg tenker at laks bare er starten. Det kan være et marked for å frakte også andre matvarer til Kina og Asia. Men det er i et lengre perspektiv. Akkurat nå er det viktig å få en start med sjømat. Den åpningen Putin har gitt gjennom lovendringer er den åpningen vi har ventet på for å komme i gang. Dette er et gjennombrudd, sier Micael Blomster.

I mars 2018 ble tidligere SAS-sjef Ola Strand ansatt som administrerende direktør i selskapet. Selskapet har som mål å ekspandere i det europeiske markedet.